Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định thi đua học và làm theo Bác

 Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của hội viên tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ khu vực miền Bắc.

Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả, hàng năm, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với các tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác.

Ngay sau khi học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết và các chuyên đề hàng năm, chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt). Duy trì tổ chức cho đảng viên nói chuyện chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” định kỳ theo quý, qua đó rèn khả năng thuyết trình cho đội ngũ đảng viên, cán bộ Hội chuyên trách, nhất là cán bộ mới, cán bộ trẻ. 100% đảng viên chi bộ tham gia các cuộc thi trực tuyến, trực tiếp tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động. Bên cạnh đó, chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh còn xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội Phụ nữ có tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác; phát động cán bộ, đảng viên thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Theo đó, để thực hiện các tiêu chí trong phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, sâu sát với cơ sở, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới, khó. Thực hiện tốt quy định về chế độ đi công tác cơ sở theo tháng, quý, năm; ít nhất một tháng, mỗi cán bộ chuyên trách có nội dung làm việc tại 4 cơ sở Hội, trong đó có 1 buổi làm việc hoặc dự sinh hoạt tại chi hội. Trong 5 năm qua, cán bộ chuyên trách tỉnh đã làm việc gần 4.000 buổi tại cơ sở Hội và chi hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội. Bên cạnh đó, hàng năm, cơ quan phát động cán bộ chuyên trách đăng ký sáng kiến, đề tài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, chi bộ, cơ quan Hội LHPN tỉnh có 76 lượt đảng viên đăng ký thực hiện sáng kiến; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký với chi bộ, lãnh đạo cơ quan giúp đỡ 1 xã khó khăn của địa bàn phụ trách để có chuyển biến tốt hơn năm trước. Cán bộ, hội viên trong cơ quan Hội LHPN tỉnh còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành triển khai các hoạt động Hội. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã áp dụng phần mềm quản lý công việc trong việc điều hành, thực hiện nội vụ cơ quan, chi bộ, vận hành hiệu quả trang web của Hội; chất lượng công việc của đảng viên, đặc biệt là việc quản lý, xử lý hệ thống văn bản và đánh giá chất lượng công việc của cán bộ hàng ngày được nâng cao, tiết kiệm chi phí hành chính.

Đặc biệt, nhiều năm qua, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã duy trì thường xuyên nhóm tiết kiệm theo gương Bác, mỗi người tiết kiệm từ 200 nghìn đồng/tháng trở lên. Trung bình mỗi năm tiết kiệm được 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, công chức vay đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên trong cơ quan còn tiết kiệm hàng tháng để hỗ trợ bà Phạm Thị Nhỡn, xã Hồng Thuận (Giao Thuỷ), cán bộ Hội về hưu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; ủng hộ các chương trình: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Mái ấm Điện Biên, Mẹ đỡ đầu, xây nhà Mái ấm tình thương… Trong năm 2023, cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan tiết kiệm đóng góp để nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi tại các huyện Giao Thủy, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng/học sinh. Cùng với đó, một số đảng viên tự nguyện nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi trên địa bàn phụ trách; trong đó chị Đỗ Thị Thu Hoài đã nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại huyện Vụ Bản, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng/học sinh.

Triển khai thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Hội LHPN tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan, góp phần xây dựng tổ chức Hội. Trong năm 2023, chi bộ được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc tiêu biểu. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 4/19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm các quy định của Đảng; 8 đảng viên đề xuất và thực hiện có hiệu quả 3 sáng kiến kinh nghiệm; chi bộ nhiều năm liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnh liên tục được khen thưởng: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh. Năm 2019, Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website