Học và làm theo Bác để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ 5 hiện có 15 đảng viên đang công tác tại 2 phòng tham mưu là: Văn phòng tổng hợp (Văn phòng) và Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15). Đây là 2 đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc trong công tác tổ chức cán bộ, công tác Văn phòng tổng hợp, giúp việc Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được xác định là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Chi bộ 5 tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tới toàn thể cán bộ đảng viên. Giao đồng chí Phó Bí thư theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hàng năm đối với cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Viện KSND tỉnh, Chi bộ 5 cụ thể hóa các nội dung và triển khai theo Kế hoạch từng năm gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đồng chí đảng viên. Đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ.

Trong 2 năm 2021 và 2022, Chi bộ 5 tổ chức 9 cuộc sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát có năng lực, phẩm chất đạo đức trong tình hình mới để trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong bảo vệ công lý. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

 

 Đại diện Chi bộ 5 (thứ 4 từ trái sang) nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, với cuộc vận động và phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và của Ngành như: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; Thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”...

Công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Chi bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo. Hàng tháng chi bộ đều tiến hành sinh hoạt Đảng nhật kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như việc chấp hành quy chế nghiệp vụ bảo đảm các khâu công tác từ Văn phòng đến công tác Tổ chức đều hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chất lượng công tác được nâng lên, có nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Trong năm 2021, 2022 đơn vị Văn phòng tổng hợp và Phòng Tổ chức cán bộ được công nhận Tập thể lao động xuất sắc (năm 2021 phòng Tổ chức cán bộ được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối và năm 2022 Văn phòng tổng hợp được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện KSDN tối cao). 10 lượt đảng viên của Chi bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; số còn lại đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Ngay từ đầu năm, Chi bộ đăng ký xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi vậy, đảng viên luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện chấp hành tốt Điều lệ Đảng và cùng nỗ lực phấn đấu. Hàng tháng, các đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình thẳng thắn trên cơ sở đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Chi bộ quan tâm. Trong 2 năm qua, Chi bộ tổ chức kết nạp đảng cho 3 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính chức cho 1 đảng viên; cử 5 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng. Chi bộ không có đảng viên bị kỷ luật và không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả phân loại, đánh giá 2 năm (2021-2022), tập thể Chi bộ 5 luôn được Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó mỗi năm thường xuyên có 2 đảng viên được đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website