Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm nhận thức được vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của việc học và làm theo Bác, từ đó tập trung lãnh đạo triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Người dân vùng cao ngày càng chủ động trong phát triển sản xuất, làm giàu trên quê hương.

Điểm dễ nhận thấy là sự chủ động, sáng tạo của Lào Cai trong việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế địa phương bằng các kế hoạch, quy định, văn bản chi tiết, cụ thể. Sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 28 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp đó, khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 12 ngày 1/10/2021 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, cụ thể hóa Kết luận số 01.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Với phương châm “Học Bác phải tự giác, học Bác là bắt đầu từ những công việc cụ thể hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân”, trong 6 năm qua, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa thiết thực của việc học tập, làm theo, nêu gương Bác đã dần trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tinh thần “không kể giờ, không chờ việc” đã tạo ra những bước chuyển rõ nét, gần 246 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tự giác cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức hằng năm. Tại tất cả các cơ quan, công sở từ cấp tỉnh đến nhà văn hóa thôn, hơn 8 nghìn chuẩn mực đạo đức đã được ban hành, khái quát thành khẩu hiệu và treo trang trọng ở trụ sở làm việc để nhắc nhở cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng.

 

 Đoàn kết Nhân dân các dân tộc, xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển. (Ảnh: Cao Chung)

Nhiều hành động nhân văn, nhân ái vì cuộc sống cộng đồng đã xuất hiện phổ biến ở các địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị, trường học. Không khó để nhận ra những tấm gương bình dị mà cao quý trên các lĩnh vực ngày càng tạo ra sự lan tỏa sâu rộng theo phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “Lá lành đùm lá rách”. Cô giáo hưu trí Nguyễn Thị Thanh Minh ở thị trấn Nông trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng) đã tự nguyện nuôi dưỡng, chăm sóc và hằng ngày đưa đón 14 học sinh người Mông có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Ông Tẩn Vần Siệu, thôn Tả Chải, xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa) ngày đêm say sưa với việc nghiên cứu, bảo tồn chữ Nôm Dao bằng cách mở các lớp học miễn phí cho 500 lượt con em đồng bào Dao theo học... Và còn đó nhiều tấm gương y tá, bác sỹ tuyến đầu, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm nhiệt tình trên trận tuyến chống dịch Covid-19 thời gian qua. Trong 6 năm, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 1.412 tập thể và 8.524 cá nhân, trong đó 14 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đến hết năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục nằm ở tốp đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân người dân đạt trên 82 triệu đồng...

Tỉnh Lào Cai xác định việc học Bác là việc làm thường xuyên, lâu dài, là kim chỉ nam hành động thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân với khao khát đưa Lào Cai tiếp tục “cất cánh bay cao, bay xa”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website