Các đại biểu tham quan Triển lãm (Ảnh: Theo Báo Văn hóa)

Kéo dài đến hết ngày 5/9/2022, triển lãm chia làm 03 nội dung: “Bác Hồ với Hải Dương” giới thiệu 48 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về 5 lần Bác về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Thông qua chủ đề, người xem hiểu rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của Bác dành cho Hải Dương. Đây cũng là vinh dự, động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Hải Dương đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi lời dạy của Bác; “Hải Dương với Bác Hồ” giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thể hiện tình cảm nhân dân Hải Dương đối với Bác Hồ kính yêu; “Hải Dương học tập và làm theo lời Bác” giới thiệu những đơn vị, tập thể, các nhân vật tiểu biểu xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giới thiệu về thành tựu phát triển của Hải Dương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Thông qua Triển lãm nhằm tôn vinh, tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Trưng bày còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn tình cảm cao quý và sự quan tâm sâu sắc của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân Hải Dương. Đồng thời nêu bật được những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện những di huấn của Người. Qua đó tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.