Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí MinhMột buổi sinh hoạt chi bộ ở khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc có gần 1.000 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ (trong đó có 10 chi bộ thôn, khối phố). Để phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong từng cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng các tiêu chí, việc làm cụ thể để các chi bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM)... Từ đó đã khơi dậy ý chí, tạo động lực mạnh mẽ cho đảng viên phát huy nội lực, sức sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”... Đồng thời, phân công cho mỗi đảng viên là những hạt nhân tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, người dân đã biết chủ động tìm nguồn vốn, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn – ao – chuồng, trồng rừng, chăn nuôi... cho thu nhập cao. Một số mô hình đã, đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, như các mô hình: lúa năng suất, chất lượng cao, chuối tiêu hồng, trồng cây ăn quả có múi, sản xuất mía, rau an toàn tập trung... Theo báo cáo của UBND thị trấn Vĩnh Lộc, năm 2021, thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%.

Để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, quyết liệt thực hiện các nội dung, chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ở tất cả các công sở xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã niêm yết bảng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác; đăng ký nêu gương làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hàng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể, tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng cụ thể hóa nội dung, hình thức học tập chuyên đề về học tập và làm theo Bác với chủ đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Lộc đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh”. Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, như: Tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa... Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất. Tiêu biểu như xã Vĩnh Tân vận động Nhân dân hiến 25.195m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, xây dựng công trình dân sinh; xã Vĩnh Yên đã vận động Nhân dân đóng góp trên 45 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa; xã Vĩnh Tiến bê tông hóa 100% đường làng, ngõ xóm, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; xã Vĩnh Thành xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, triển khai nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả...

Với vai trò là đầu tàu, gương mẫu trong các phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực, huy động được gần 4.000 tỷ đồng để xây dựng NTM; Nhân dân tự nguyện hiến 13,6 ha đất để mở rộng nhà văn hóa, đường giao thông, diện mạo nông thôn nhờ vậy mà có nhiều khởi sắc, góp phần đưa huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện NTM năm 2019, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, trong phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, đó là: vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trước quần chúng Nhân dân; vẫn còn cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, có tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”... gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong Nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo đồng chí Lữ Văn Thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc: Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên các cấp cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký việc làm theo Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến để lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website