Bản vùng cao làm theo lời Bác

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp về bản Huổi Chát tìm hiểu phong trào xây dựng NTM của người dân nơi đây. Triển khai chương trình xây dựng NTM với sự đồng lòng, ủng hộ của người dân đã tạo ra một diện mạo mới, những tuyến đường

bêtông kiên cố, chỉnh trang đảm bảo xanh, sạch, đẹp; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đời sống vật chất tinh thần của người dân có những đổi thay tích cực.

Ông Giàng A Thắng - Bí thư Chi bộ bản Huổi Chát chia sẻ: Để có được những đổi thay của Huổi Chát hôm nay là sự quan tâm, đầu tư từ Nhà nước, quyết liệt chỉ đạo, định hướng đúng, trúng của cấp ủy, chính quyền địa phương, hơn hết là sự đồng lòng, đoàn kết nỗ lực vươn lên của người dân với mong muốn có cuộc sống ấm no, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

  

Người dân bản Huổi Chát (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn) vệ sinh đường nội bản, bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Bản Huổi Chát có 127 hộ, 834 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông sinh sống. Làm theo Bác, Nhân dân bản Huổi Chát đã và đang ra sức phấn đấu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng NTM ở địa phương. Trong phát triển kinh tế, người dân bản Huổi Chát tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đưa cây con giống mới có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện đất đai, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất. Ý thức vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của đại bộ phận người dân đã dần thay đổi, không còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 21 triệu đồng/người/năm.

Với phương châm: “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bên cạnh sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, người dân trong bản đã tự nguyện góp hàng nghìn ngày công tham gia làm đường giao thông, đóng góp hơn 100 triệu đồng để mua sắm thùng rác, trồng hoa, làm đường điện thắp sáng dọc các tuyến đường nội bản. Nhân dân chủ động tham gia vệ sinh các tuyến đường nội bản, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện chăn nuôi có chuồng trại, cách xa khu vực nhà ở với 98% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ dân chăn nuôi có chuồng trại. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bài trừ các hủ tục, các gia đình tích cực thi đua xây dựng gia đình văn hóa. Tình hình an ninh trật tự của bản Huổi Chát luôn được đảm bảo; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chiếm gần 80%, bản nhiều năm liền được công nhận là bản văn hóa.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo Bác, năm 2019, Chi bộ, Nhân dân bản Huổi Chát vinh dự được huyện Nậm Nhùn khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website