Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định học và làm theo Bác

Sản xuất tại Nhà máy Sợi thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định.

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo động lực giúp đơn vị vượt qua những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, khơi dậy truyền thống của đơn vị 2 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, như thông qua hệ thống đài truyền thanh đến từng phân xưởng, triển khai trong các cuộc họp đảng ủy, họp chi bộ, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động. Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể, trên lĩnh vực tiết kiệm điện năng trong sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty đã tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định lắp đặt thêm hệ thống máy biến áp, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để tiết kiệm năng lượng. Trong 5 năm gần đây, Tổng Công ty đã đầu tư gần 10 tỷ đồng lắp đặt hệ thống tụ bù, rơ le tự ngắt trên mỗi dây chuyền sản xuất, cơ bản thay thế hệ thống thắp sáng từ đèn sợi đốt, đèn com-pắc sang đèn led, tích cực dùng ánh sáng tự nhiên, đồng thời cải tiến kỹ thuật ở nhiều công đoạn sản xuất thuộc các phân xưởng dệt, sợi, nhuộm, hoàn tất nhằm phát huy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, trong 5 năm gần đây, chi phí điện năng của Tổng Công ty đã giảm bình quân khoảng 6% mỗi năm, tương ứng với số tiền hơn 2 tỷ đồng/năm, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên lĩnh vực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các đơn vị thành viên đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực thi đua tạo lập ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển vươn lên ở đơn vị. Tiêu biểu như đồng chí Vũ Xuân Phương, nhân viên phòng chuẩn bị sản xuất, Công ty Cổ phần May 1 đã nghiên cứu, tự chế tạo dao cắt và động cơ máy cắt nhựa để thực hiện, thay vì cắt từng tấm nhựa thủ công như trước đây. Sáng kiến này đã rút ngắn thời gian, phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng loạt, giúp công nhân phát huy năng lực cá nhân, nâng cao năng suất gấp nhiều lần. Đồng chí  Trần Nguyên Lý, tổ hoàn thành Công ty Cổ phần May 1 làm xà trượt vận chuyển hàng treo từ kho tầng 2 xuống thẳng container, thay thế cho việc vận chuyển bằng thang máy mất nhiều thời gian, chi phí nhân công, đặc biệt khi mất điện phải vận chuyển bằng cầu thang bộ. Các đồng chí Lê Văn Năm, trưởng công đoạn điện và Nguyễn Duy Hải, Nhà máy Sợi 43 Tô Hiệu với 3 sáng kiến, gồm cải tạo hồ sản lượng máy thô Nhật từ cơ sang điện tử, lắp đặt sensor chiều dài dung lượng quả sợi máy thô, kết nối các máy nén khí trục vớt với nhau làm lợi tổng trị giá 200 triệu đồng. Các đồng chí Lê Chí Dũng, tổ trưởng cơ khí và Đào Quang Hải, Nhà máy Sợi 43 Tô Hiệu với 3 sáng kiến là thiết kế gia công lắp đặt cửa che chắn gian máy chải, máy con sang khu vực máy bông, thiết kế gia công van điều chỉnh lưu lượng gió miệng hút bụi nền nhà, thiết kế gia công cánh chớp chia gió với tổng trị giá làm lợi 71 triệu đồng. Ngoài ra còn phải kể đến nhiều sáng kiến khác được đánh giá cao, áp dụng hiệu quả trong sản xuất, tạo ra giá trị làm lợi lớn, như sáng kiến cải tiến phòng nhồi lông vũ của trưởng nhóm Nguyễn Minh Tuấn cùng tập thể tổ cơ và xưởng may; sáng kiến cắt đường nội vi của mẫu cứng trên máy cắt bìa mẫu của trưởng nhóm Bùi Thị Minh và tập thể phòng chuẩn bị sản xuất… Dưới sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, Hội đồng quản trị; sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân, nhiều năm nay Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định đã giữ vững ổn định, từng bước phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm gần đây, doanh thu tăng gấp 1,5 lần, đạt ngưỡng gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2021; lợi nhuận bình quân đạt 19,8 tỷ/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng lên 6,5 triệu đồng/tháng; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, trả cổ tức cho cổ đông, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực. Xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và các cơ quan điều hành trong Tổng Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được duy trì nền nếp. Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới.

Thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm; đồng thời tập trung chỉ đạo mở rộng đầu tư theo hướng tự động hóa để tăng năng suất lao động gắn với bảo vệ môi trường; củng cố và phát triển các cơ sở sản xuất tại các huyện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn, tiếp tục góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp phù hợp với mô hình Tổng Công ty Cổ phần; xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đưa Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định ngày càng phát triển vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website