• Hà Nội: Vươn tới những điều đẹp nhất

  Hiện không ít những điển hình, những tấm gương học Bác được nêu gương, nhân rộng và lan tỏa, đã tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn

 • Phát huy hiệu quả việc học và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ tỉnh Nam Định với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

 • Lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết

  Tại Hà Nội, việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang được tập trung thực hiện.

 • Vân Hội học và làm theo Bác

  Giai đoạn 2021 - 2023, xã Vân Hội (Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có 10 tập thể, 9 cá nhân đăng ký xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác ở cấp tỉnh và cấp huyện.

 • Học và làm theo Bác ở Nậm Lạnh

  Đảng bộ xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La hiện có 332 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, hằng năm, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác.

 • Khắc sâu lời Bác căn dặn

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều căn dặn lực lượng công an nhân dân, trong đó Bác chỉ rõ cán bộ, chiến sĩ phải làm gì, ứng xử như thế nào đối với bản thân, với đồng sự, với Chính phủ, với Nhân dân, với công việc và đối với địch.

 • Đăk Glei đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

  Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã dần đi vào nền nếp, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

 • Trà Vinh: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

  Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức 2 Đoàn khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá kết quả một năm quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • An Phú lan tỏa học tập và làm theo Bác

  Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

 • Phụ nữ Hoàng Su Phì thi đua làm theo lời Bác

  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã tích cực triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế địa phương; góp phần khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên, thúc đẩy phong trào phụ nữ và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Xem nhiều nhất

Liên kết website