• Học Bác để ra sức thi đua

  Ngày 20/3/1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới” để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống mới, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

 • Tự hào học tập và làm theo Bác

  Không ngừng phấn đấu, ra sức rèn luyện theo gương Bác, tuổi trẻ Hà Giang có nhiều việc làm thiết thực, mô hình hay, sáng tạo; qua đó, hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.

 • Xúc động ở những nơi lập ban thờ Bác Hồ

  Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu sắc, nhiều cơ sở thờ tự, nhà dân trong tỉnh đã lập bàn thờ để tưởng nhớ công lao của Người.

 • Đắk Nông: Nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

  Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn xã hội.

 • Tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum học tập và làm theo Bác

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp bộ đoàn trong Công an tỉnh đã triển khai nhiều nội dung cụ thể, sát thực tiễn. Qua đó, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

 • Khơi dậy khát vọng xây dựng Điện Biên phát triển

  Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Học và làm theo Bác đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt, làm việc cũng như học tập của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác đã khơi dậy ý chí mạnh mẽ, khát vọng xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp.

 • Lan tỏa, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác ở huyện Quan Sơn

  Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm thúc đẩy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay; các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

 • Coi trọng nêu gương trong học và làm theo Bác

  Thời gian qua, Thành ủy Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đặc biệt coi trọng thực hiện nội dung cam kết nêu gương và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

 • Hà Nam: Các cấp công đoàn thi đua làm theo Bác

  Bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

 • Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuất hiện nhiều điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nội lực sẵn có, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website