Thi đua làm tốt những điều Bác dạy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND.

Để những điều Bác dạy thực sự đi vào chiều sâu và là điểm tựa, niềm tin giúp cho mỗi CBCS Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh phát động tới toàn thể đảng viên, CBCS thi đua học tập và làm theo lời Bác với nhiều hình thức, biện pháp sôi nổi. Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND tuy ngắn gọn, giản dị nhưng ân cần của Bác đối với lực lượng CAND đã khái quát bản chất đặc trưng của người Công an cách mạng, đó là “Cần, kiệm, liêm, chính; có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với Nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Thực tiễn lịch sử 75 năm qua đã chứng minh Sáu điều Bác Hồ dạy là di sản tinh thần vô cùng quý báu, là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, phương châm hành động, biện pháp công tác, thái độ ứng xử mà mỗi CBCS Công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng đều phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Ngày nay, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục cống hiến và sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm QP- AN của địa phương; được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Đã có hàng chục CBCS Công an Hà Giang anh dũng hy sinh, bị thương và nhiều tấm gương chiến đấu quả cảm, tận tụy trong công tác, thầm lặng trong cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, tội phạm, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân… đó là minh chứng sinh động, rõ nét nhất về kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh ta tiếp tục có nhiều chuyển biến toàn diện và tích cực, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống của nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện, QP - AN được tăng cường, giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và điều kiện thuận lợi, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, trong đó có CAND; tình hình ANTT vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; cùng với những diễn biến, tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19… Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự “chỉ lối, soi đường” của nền tảng lý luận khoa học, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh; trong đó việc học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND là vô cùng quan trọng mà CBCS lực lượng Công an tỉnh Hà Giang cần phải tiếp tục thực hiện và thấm nhuần sâu sắc. Để thực hiện tốt yêu cầu nêu trên, đề nghị toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND đến từng đảng viên, CBCS. Tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy một cách tự giác, rộng khắp; không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy” một cách hiệu quả, thiết thực.

Tăng cường chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, kết hợp chặt chẽ với việc phát huy sự giám sát, phê bình của Nhân dân đối với CBCS lực lượng Công an. Gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung này là một bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Trong đó cần đặc biệt coi trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh CAND; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; xây dựng đội ngũ CBCS có đức, có tài, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, thật sự “vì Đảng, vì dân”.

Quan tâm làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, nhất là gương người tốt, việc tốt, dũng cảm đấu tranh, phòng chống tội phạm, tận tụy với công việc; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng đơn vị và từng CBCS.

Lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công an địa phương năm 2023. Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phân tích, đánh giá, dự báo chính xác diễn biến, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ sớm, từ xa và từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” phức tạp.

Mỗi CBCS không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng theo Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, luôn coi trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo đúng tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững pháp luật, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh của ngành, quy chế, quy trình công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website