Động lực từ thi đua học và làm theo Bác

Huyện Hải Hà tập trung nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh.

Xác định rõ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương... Huyện ủy Hải Hà đã chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm. Kế hoạch đăng ký xác định rõ những nội dung cần học tập, làm theo; các giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành cụ thể.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của BTV Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, việc học và làm theo Bác tại huyện tiếp tục có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung.

 

Huyện Hải Hà phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức khánh thành, gắn biển công trình cầu tràn vượt lũ tại xóm Trại Mít, thôn 5, xã Quảng Phong, tháng 7/2022.

Từ chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh, huyện đã linh hoạt, sáng tạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Cùng với đó, huyện tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU (ngày 3/11/2021) về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 16-CT/TU với 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 14 nhiệm vụ trọng tâm; Kế hoạch số 90-KH/HU (ngày 3/3/2022) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"; chuyên đề năm 2022 "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm trong Chỉ thị số 16-CT/TU một cách cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của địa phương; trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác về quản lý cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, rõ mối quan hệ công tác, lề lối làm việc theo hướng phân công, phân nhiệm rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là ở những nơi thực hiện nhất thể hóa chức danh.

Người dân xã Quảng Sơn đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, phát triển kinh tế.

Học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2022, toàn huyện có 115 mô hình học tập và làm theo Bác (41 mô hình tập thể, 74 mô hình cá nhân). Huyện lựa chọn 5 mô hình tập thể, 9 mô hình cá nhân đăng ký cấp tỉnh; giới thiệu 1 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu năm 2021 đăng ký khen thưởng cấp tỉnh, cấp trung ương, kết quả 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Nhà thầu đẩy nhanh thi công đường giao thông từ thôn 3, xã Quảng Thịnh đi xã Quảng Chính.

Năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tập trung vì mục tiêu phấn đấu: Nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, xây dựng Hải Hà trở thành huyện NTM nâng cao và đô thị văn minh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023), 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, tiền thân của Đảng bộ huyện Hải Hà 4/12 (1948-2023).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website