Rèn luyện đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Bác Hồ

 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ, phần thưởng cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT đoạt giải tại Hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cho học sinh năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 05, Sở GD và ĐT quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nhà giáo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn ngành, chỉ đạo các nhà trường để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh học tập; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết tại đơn vị.

Xác định một số nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05, ngành GD và ĐT tập trung thực hiện tốt chương trình, bám sát yêu cầu, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”; đưa kết quả thực hiện chương trình vào một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá bình xét, xếp loại cán bộ, nhà giáo, người lao động và cơ quan, đơn vị.

Từ nội dung kế hoạch, thực hiện chương trình hoạt động giáo dục theo từng năm học, Sở GD và ĐT chỉ đạo toàn ngành triển khai học tập, quán triệt, thực hiện đạt kết quả tốt. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thực hiện chương trình với nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp yêu cầu nâng cao chất lượng mọi mặt đội ngũ cán bộ, nhà giáo, phát huy vai trò gương mẫu mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương giáo dục thiết thực cho học sinh. Biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt - việc tốt”, các mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác; thẳng thắn đấu tranh, phê bình những biểu hiện lệch lạc, bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực… Gắn việc học tập Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với việc thực hiện “Dạy thực chất, học thực chất” hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD và ĐT, việc học tập và làm theo Bác trong toàn ngành GD và ĐT ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, tinh thần “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trở thành nội dung trọng tâm trong hoạt động dạy học trong mỗi trường học. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp trong chương trình giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân và các môn học khác, các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh.

Làm tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cơ sở giáo dục chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa; đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp; duy trì việc học sinh hát Quốc ca trong lễ chào cờ; lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, kỹ năng sống thông qua các trò chơi dân gian, hoạt động về nguồn, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh giải trí sau những giờ học căng thẳng… Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền việc học và làm theo Bác tới cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua việc dạy học tích hợp các nội dung thích hợp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các bộ môn Giáo dục Công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ... để động viên, nhắc nhở giáo viên, học sinh hiểu thêm và tự ý thức rèn luyện, học tập theo Bác. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc triển khai xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; quản lý, giáo dục học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học; tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thông qua đó tạo môi trường giáo dục thân thiện đối với học sinh, phòng ngừa, ngăn chặn học sinh đánh nhau, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022), Sở GD và ĐT tổ chức Hội thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022. Gần 130 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ hàng nghìn thí sinh ở Hội thi cấp trường, cấp huyện đã tham gia tranh tài tại Hội thi. Qua Hội thi, các em được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập lý thuyết đi đôi với thực hành, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, góp phần tạo sức lan toả sâu rộng ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, tích cực rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh các nhà trường. Nhiều trường học trên địa bàn còn tổ chức ngoại khóa tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, danh thắng liên quan đến Bác… Nhiều chi bộ, Đảng bộ trường học tổ chức diễn đàn sinh hoạt các chủ đề học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Chi bộ Trường THCS Đào Sư Tích (Trực Ninh) thường xuyên sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, giúp cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn thể trong trường nêu gương “người tốt, việc tốt” trong họp Hội đồng sư phạm, Tổ chuyên môn, Tổ Công đoàn; Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) phát động cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào thi đua sưu tầm tranh, ảnh, sách báo, tư liệu về Bác; tổ chức đọc truyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của các chi bộ; Đảng bộ Trường THPT C Hải Hậu đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên về việc đăng ký học tập và làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; khuyến khích các cán bộ, giáo viên tìm tòi, sưu tập các câu chuyện, những tư liệu quý về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Ngành GD và ĐT huyện Trực Ninh, Giao Thủy tổ chức quán triệt, học tập, triển khai, tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Các tổ chức, đoàn thể vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách của Bác phù hợp với vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mình...

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên toàn ngành GD và ĐT, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 100% cơ sở giáo dục triển khai tốt kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. 100% gia đình học sinh được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình. Ngành GD và ĐT tiếp tục khẳng định vị trí trên toàn quốc về chất lượng giáo dục với kết quả nổi bật: Nhiều năm liền, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đều đứng trong tốp dẫn đầu toàn quốc; trong đó nhiều em được tiếp tục chọn và đã gặt hái thành công lớn khi tham dự các cuộc thi Olympic khu vực, quốc tế. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh luôn ổn định, phát triển với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao nhất, nhì toàn quốc trong 17 năm liên tục; có 17/200 trường THPT trong cả nước có kết quả thi đại học cao nhất. Từ năm 2015 đến nay, Nam Định có trên 500 học sinh giỏi đoạt giải quốc gia (đạt 84,4%); 11 Huy chương Olympic quốc tế (3 Vàng, 3 Bạc, 5 Đồng). Trong 3 năm học liên tiếp từ 2019 đến nay dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đầy phức tạp, nhưng toàn ngành GD và ĐT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học, giữ vững danh hiệu “Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu” toàn quốc./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website