Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn ở Việt Nam (11/11/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn ở Việt Nam (11/11/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đền Brôbađia, một công trình văn hóa trong dịp Người sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Inđônêxia (2/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đền Brôbađia, một công trình văn hóa trong dịp Người sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Inđônêxia (2/1959)

Nhân dân Thủ đô Đêli chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Ấn Độ (4/2/1958)

Nhân dân Thủ đô Đêli chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Ấn Độ (4/2/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Câu lạc bộ thiếu nhi ở Tirana trong dịp Người sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Abani (8/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Câu lạc bộ thiếu nhi ở Tirana trong dịp Người sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Abani (8/1957)

Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (8/7/1957)

Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (8/7/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (8/2/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (8/2/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do Tổng thống Đoócticốt Tôrađô dẫn đầu sang thăm Việt Nam (29/10/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do Tổng thống Đoócticốt Tôrađô dẫn đầu sang thăm Việt Nam (29/10/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước (1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước (1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tuyên bố chung tại Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế họp ở Mátxcơva (11/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tuyên bố chung tại Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế họp ở Mátxcơva (11/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn nhà báo L’Unita của Đảng Cộng sản Italia (12/5/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn nhà báo L’Unita của Đảng Cộng sản Italia (12/5/1959)

Nhân dân thủ đô Xôphia nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Bungari (8/1957)

Nhân dân thủ đô Xôphia nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Bungari (8/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Nhà máy sản xuất máy kéo của Rumani (8/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Nhà máy sản xuất máy kéo của Rumani (8/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy sản xuất bóng đèn Tungsram của Hunggari (2/8/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy sản xuất bóng đèn Tungsram của Hunggari (2/8/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trạm máy nông nghiệp của Hợp tác xã 1-5, Cộng hòa dân chủ Đức (28/7/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trạm máy nông nghiệp của Hợp tác xã 1-5, Cộng hòa dân chủ Đức (28/7/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Khu công nghiệp Visôsani trong dịp Người đi thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (7/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Khu công nghiệp Visôsani trong dịp Người đi thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (7/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Lăng Tôn Trung Sơn tại Trung Quốc (18/5/1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Lăng Tôn Trung Sơn tại Trung Quốc (18/5/1961)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Liên Xô (8/1957)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Liên Xô (8/1957)

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong sổ ghi cảm tưởng trong Điện Kremli, Liên Xô

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong sổ ghi cảm tưởng trong Điện Kremli, Liên Xô

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa viếng các chiến sĩ đấu tranh vì nền độc lập, tự do của nước Pháp ở Khải Hoàn Môn, Pari, Pháp (6/1946)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa viếng các chiến sĩ đấu tranh vì nền độc lập, tự do của nước Pháp ở Khải Hoàn Môn, Pari, Pháp (6/1946)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở Điện Kremli, Liên Xô (13/7/1955)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở Điện Kremli, Liên Xô (13/7/1955)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website