Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Kỳ quan Vạn lý trường thành, Trung Quốc, tháng 7/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Kỳ quan Vạn lý trường thành, Trung Quốc, tháng 7/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc. Quần chúng dâng hoa lên Người, tháng 7/1955. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc. Quần chúng dâng hoa lên Người, tháng 7/1955. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong O và phu nhân lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/11/2009. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong O và phu nhân lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/11/2009. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống nước Cộng hòa Hungary Laszlo Solyom thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 18/5/2008. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống nước Cộng hòa Hungary Laszlo Solyom thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 18/5/2008. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Modămbích Ácanđô Êmiliô Ghêbuđa thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/1/2007. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Modămbích Ácanđô Êmiliô Ghêbuđa thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/1/2007. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 6/12/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 6/12/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ghi cảm tưởng tại Nhà sàn Bác Hồ, ngày 6/12/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ghi cảm tưởng tại Nhà sàn Bác Hồ, ngày 6/12/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Sri Lanka Ratnasiri lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/11/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Sri Lanka Ratnasiri lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/11/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Thoongxinh Thămmavông lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 21/11/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Thoongxinh Thămmavông lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 21/11/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Aso lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/11/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Aso lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/11/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Vênêzuêla Hugô Chavét lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 1/8/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Vênêzuêla Hugô Chavét lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 1/8/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng nước Cộng hòa Thống nhất Tazania Edward Ngoyai Lowassa và phu nhân lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 6/9/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng nước Cộng hòa Thống nhất Tazania Edward Ngoyai Lowassa và phu nhân lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 6/9/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Quốc vương Campuchia Nodorom Shihamoni lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 18/3/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Quốc vương Campuchia Nodorom Shihamoni lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 18/3/2006. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Đồng chí Raul Cátxtơrô, Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu Ba thăm ngôi nhà nơi Bác mất, ngày 27/4/2005. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Đồng chí Raul Cátxtơrô, Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu Ba thăm ngôi nhà nơi Bác mất, ngày 27/4/2005. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Nga V.Putin lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 2/3/2001. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Nga V.Putin lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 2/3/2001. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/4/2001. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 17/4/2001. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ lưu bút tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 14/12/1998. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 14/12/1998. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Cu Ba Phiđen Cátxtơrô thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 9/12/1995. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Cu Ba Phiđen Cátxtơrô thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 9/12/1995. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Pháp Phrăngxoa Míttơrăng tham Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 10/2/1993. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Tổng thống Pháp Phrăngxoa Míttơrăng tham Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 10/2/1993. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website