Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Mao Trạch Đông tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 25/6/1955/ (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Mao Trạch Đông tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 25/6/1955/ (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chính phủ và nhân dân Trung Quốc chào mừng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Trung Quốc, tháng 6/1955. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chính phủ và nhân dân Trung Quốc chào mừng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Trung Quốc, tháng 6/1955. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Hồ Chủ tịch tiếp đoàn đại biểu phụ nữ hòa bình Pháp tại Phủ Chủ tịch, tháng 5/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Hồ Chủ tịch tiếp đoàn đại biểu phụ nữ hòa bình Pháp tại Phủ Chủ tịch, tháng 5/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu phong trào hòa bình Pháp sang thăm Việt Nam, ngày 15/3/1955. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngọai giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu phong trào hòa bình Pháp sang thăm Việt Nam, ngày 15/3/1955. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngọai giao)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Tạp chí Time, tháng 11/1954. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Tạp chí Time, tháng 11/1954. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Liên bang CHXHCN Xô Viết Lavơritsép sau lễ trìmh Quốc thư, ngày 4/11/1954. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Liên bang CHXHCN Xô Viết Lavơritsép sau lễ trìmh Quốc thư, ngày 4/11/1954. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam La Quý Ba, ngày 1/9/1954. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam La Quý Ba, ngày 1/9/1954. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi chụp ảnh chung với đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, phóng viên Leo Figere tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 9/1950. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi chụp ảnh chung với đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, phóng viên Leo Figere tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 9/1950. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Canh, cố vấn quân sự Trung Quốc, tháng 1/1950. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Canh, cố vấn quân sự Trung Quốc, tháng 1/1950. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Lào Xuphanuvông tại Việt Bắc, năm 1947. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Lào Xuphanuvông tại Việt Bắc, năm 1947. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tại tòa thị chính Pari, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố quyết tâm của dân tộc Việt Nam nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ, tháng 9/1946. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tại tòa thị chính Pari, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố quyết tâm của dân tộc Việt Nam nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ, tháng 9/1946. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Quốc khánh Pháp, ngày 14/7/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Quốc khánh Pháp, ngày 14/7/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ông Thị trưởng thành phố Pari ký vào sổ lưu niệm của thành phố, ngày 4/7/1946. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ông Thị trưởng thành phố Pari ký vào sổ lưu niệm của thành phố, ngày 4/7/1946. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Pari, Pháp, tháng 7/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Pari, Pháp, tháng 7/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Dinh Thủ tướng Pháp, ngày 2/7/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Dinh Thủ tướng Pháp, ngày 2/7/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên máy bay bước xuống sân bay Pari, ngày 22/6/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên máy bay bước xuống sân bay Pari, ngày 22/6/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bải biển Biarít, tháng 6/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bải biển Biarít, tháng 6/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm Kim tự tháp Sekheat, Ai Cập trên đường sang thăm chính thức nước Pháp, ngày 9/6/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm Kim tự tháp Sekheat, Ai Cập trên đường sang thăm chính thức nước Pháp, ngày 9/6/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chụp ảnh chung với đại diện các nước: Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ... (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chụp ảnh chung với đại diện các nước: Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ... (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại diện Pháp, Đồng minh nghe đọc thông qua bản Tạm ước 6/3 trước khi ký kết chính thức tại Hà Nội, ngày 6/3/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại diện Pháp, Đồng minh nghe đọc thông qua bản Tạm ước 6/3 trước khi ký kết chính thức tại Hà Nội, ngày 6/3/1946. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website