Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bà con Việt kiều tại Miến Điện, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bà con Việt kiều tại Miến Điện, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Thủ tướng Phan Kế Toại trong đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận hoa chúc mừng của thiếu nhi Miến Điện, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Thủ tướng Phan Kế Toại trong đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận hoa chúc mừng của thiếu nhi Miến Điện, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay các sĩ quan quân đội Ấn Độ, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay các sĩ quan quân đội Ấn Độ, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông nâng ly chúc tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi – đời đời bền vững, tháng 8/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông nâng ly chúc tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi – đời đời bền vững, tháng 8/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Buổi tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại điện Kremlin, tháng 8/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Buổi tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại điện Kremlin, tháng 8/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Liên Xô, tới sân bay Mátxcơva, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Liên Xô, tới sân bay Mátxcơva, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Lãnh đạo hai nước chúc mừng thắng lợi của Việt Nam – Rumani, nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Rumani, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Lãnh đạo hai nước chúc mừng thắng lợi của Việt Nam – Rumani, nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Rumani, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Bungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Bungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bungari. Đoàn xe hộ tống từ sân bay về thủ đô Xôphia, ngày 13/8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bungari. Đoàn xe hộ tống từ sân bay về thủ đô Xôphia, ngày 13/8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Đoàn xe hộ tống Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sân bay về khách sạn thủ đô Tirana, Hungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Đoàn xe hộ tống Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sân bay về khách sạn thủ đô Tirana, Hungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Anbani, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Anbani đón người tại sân bay Tirana, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Anbani, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Anbani đón người tại sân bay Tirana, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp đón trọng thể tại Hungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp đón trọng thể tại Hungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn Chủ tịch Vinhem Pích nhân chuyến thăm của Người tới CHDC Đức, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn Chủ tịch Vinhem Pích nhân chuyến thăm của Người tới CHDC Đức, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ Chủ tịch Tiệp Khắc Dôpôtôtxki, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ Chủ tịch Tiệp Khắc Dôpôtôtxki, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Tiệp Khắc tại sân bay Praha, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Tiệp Khắc tại sân bay Praha, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam, tháng 11/1956. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam, tháng 11/1956. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bunganin cụm ly chúc tình hữu nghị Việt – Xô đời đời bền vững (Hồ Chủ tịch thăm Liên Xô, tháng 7/1955). (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bunganin cụm ly chúc tình hữu nghị Việt – Xô đời đời bền vững (Hồ Chủ tịch thăm Liên Xô, tháng 7/1955). (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Xêđenban chiêu đãi Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn Việt Nam thăm Mông Cổ, tháng 7/1955. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Xêđenban chiêu đãi Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn Việt Nam thăm Mông Cổ, tháng 7/1955. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xêđenban tiến lên lễ đài Quảng trường Xukhebato dự cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô Ulanbato chào mừng Người, tháng 7/1955. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xêđenban tiến lên lễ đài Quảng trường Xukhebato dự cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô Ulanbato chào mừng Người, tháng 7/1955. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thăm Mông Cổ, tháng 7/1955. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thăm Mông Cổ, tháng 7/1955. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website