Học và làm theo Bác gắn với triển khai nhiệm vụ đột phá trên địa bàn huyện Yên Định

Sáng 17-3-2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Xác định nội dung đột phá

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch 39-KH/TU, ngày 08/10/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai ở địa phương, đơn vị, trong đó, xác định các khâu đột phá trong chỉ đạo thực hiện, trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được triển khai hiệu quả, nổi bật: một là, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai quyết tâm thực hiện vận động tái định cư của đồng bào sinh sống trên sông; hai là triển khai mô hình “Sổ theo dõi đăng ký học và làm theo Bác”.

Tập trung thực hiện hiệu quả nội dung đột phá đó, ngay từ đầu năm, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, xây dựng chương trình giám sát, kế hoạch đột phá của từng cơ quan, đơn vị, xác định nhiệm vụ cụ thể: vận động tái định cư đồng bào sinh sống trên sông; lập sổ theo dõi đăng ký học và làm theo Bác; tăng cường đối thoại với dân,... Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của huyện, các đơn vị xác định nội dung đột phá thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với quyết tâm thực hiện vận động tái định cư của đồng bào sinh sống trên sông đạt kết quả; Huyện Yên Định đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; tập trung cao công tác lãnh chỉ đạo thực hiện toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông, đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình giáo dân sinh sống trên sông có nhu cầu xây dựng nhà ở. Tính đến ngày 31/12/2022 tổng số 52/52 hộ đồng bào sinh sống trên sông thuộc các xã Định Công, Định Tiến và Định Hải đã hoàn thành làm nhà với tổng diện tích xây dựng 4.045m2 (trong đó, Định Công 23 hộ, Định Tiến 25 hộ và Định Hải 04 hộ). Tổng kinh phí làm nhà của 52 hộ sinh sống trên sông là 11,8 tỷ đồng; trong đó nguồn hỗ trợ từ MTTQ tỉnh 2,6 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ của Caritas 450 triệu đồng; nguồn tiết kiệm của các hộ gia đình trên 3,4 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ anh em dòng họ trên 700 triệu đồng; nguồn hộ vay mượn để hoàn thành nhà trên 4,7 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ triển khai mô hình “Sổ theo dõi đăng ký học và làm theo Bác”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc cơ sở và MTTQ, đảng viên thực hiện hiệu quả. Đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cấp hơn 500 cuốn sổ theo dõi cho các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể để triển khai theo dõi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị kiểu mẫu, gương người tốt việc tốt,… Các cấp ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, nhận xét quá trình thực hiện thông qua Sổ theo dõi của từng chi bộ, đảng viên. Xem đây là một tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ hằng tháng và mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Nở rộ các mô hình tiên tiến

Các cấp ủy Đảng ở cơ sở thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW bằng nhiều phương pháp, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào trong đời sống xã hội; tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng. Do đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được duy trì, phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Điển hình như phong trào “Xây dựng công dân, gia đình kiểu mẫu; thôn, xã kiểu mẫu; cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; Đội y bác sĩ với phong trào “Cán bộ công nhân, viên chức ngành y vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Công an với phong trào “Người CAND kiểu mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Hội Cưu chiến binh với mô hình “sản xuất kiểu mẫu”, Đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Yên Định làm theo lời Bác”,… Qua việc triển khai nhiệm vụ gắn với học và làm theo Bác đã xuất hiện những tấm gương tập thể, cá nhân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền, giáo dục về giáo dục lịch sử văn hóa gắn với các hoạt động, như: cuộc thi kể chuyện về Bác; sưu tầm các hình ảnh, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ tại xã Yên Trường,… Trong 3 năm qua, toàn huyện tổ chức hơn 600 tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm về đạo đức Hồ Chí Minh với hơn 30.000 lượt học sinh tham gia,… góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và biết hơn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Năm 2023, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), trên địa bàn toàn huyện có gần 700 điển hình tiên tiến của tất cả các lĩnh vực, trong đó 28 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Yên Định tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 01-Kl/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với những nội dung cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng, thôn, khu phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu,... theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website