Nền tảng xây dựng đô thị công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, giàu đẹp và văn minh

Những hành động cụ thể

Học và làm theo Bác, người lao động Công ty Than Hạ Long luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với 40 chi bộ và trên 1.000 đảng viên, Công ty Than Hạ Long - TKV luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực của các phong trào thi đua, thúc đẩy hoạt động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty chú trọng đến công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động tự giác, tự nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các chi bộ cũng chủ động đăng ký các nội dung sinh hoạt chuyên đề cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thực hiện hiệu quả. Ví dụ như: Phân xưởng cơ điện 1 đăng ký sinh hoạt chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ban quản lý dự án khe chàm II-IV đăng ký sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm chi phí... Công ty đã chỉ đạo xây dựng 2 mô hình tập thể và cá nhân về học và làm theo Bác. Sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong đơn vị sẽ là động lực cho cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phần thi kiến thức của 6 đội của cụm số 1 tại hội thi.

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác, thành phố đã tổ chức Hội thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng TP Cẩm Phả là đô thị công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, giàu đẹp và văn minh; xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Sau cuộc thi cấp cơ sở được tổ chức từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 3 năm nay, Cẩm Phả vừa tổ chức thành công cuộc thi cấp thành phố với sự tham gia của 7 đội thi. Với sự đầu tư chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, các đội thi đã thể hiện những phần hiểu biết sâu rộng, màn hùng biện thuyết phục, phần thi tài năng phong phú. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã Cộng Hòa, giải nhì cho Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, giải ba là phường Cẩm Tây và Nhiệt điện Mông Dương, giải khuyến khích là phường Cẩm Trung, phường Cẩm Thạch, Trường THPT Cẩm Phả.

Hội thi đã khẳng định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, bồi đắp, củng cố niềm tin, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Cẩm Phả đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài

Cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Cẩm Phả xử lý hồ sơ qua mạng.

Năm nay, TP Cẩm Phả tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong công việc, cuộc sống với mục tiêu phấn đấu nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tới thành phố, phường, xã, TP Cẩm Phả sẽ đưa nội dung chuyên đề vào kỳ sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thực chất.

Công an TP Cẩm Phả tuyên truyền cho hộ dân tháo dỡ bè nuôi trồng thủy sản trái phép.

Nhằm cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường, xã chủ động đăng ký nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, thành phố đăng ký nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hoàn thành việc khó năm 2023 là tập trung tháo gỡ khó khăn về vị trí đổ thải, vật liệu san lấp, sử dụng có hiệu quả đất đá thải mỏ.

Thành phố sẽ tập trung thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công việc và cuộc sống; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo.

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, ban và đơn vị. Trong đó, thành phố giao cho đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai việc khó năm 2023; giao đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Thành Đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, ban hành, triển khai hiệu quả kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giảng dạy hiệu quả 5 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... từ đó, tạo động lực cho địa phương phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, giàu đẹp và văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website