Điểm sáng thực hiện Chỉ thị 05

Học và làm theo Bác, Công ty Điện lực Phú Thọ không chỉ phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của khách hàng mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ hiện có 423 đảng viên sinh hoạt tại 25 chi bộ. Mặc dù mô hình tổ chức và công việc phân tán rộng khắp trong toàn tỉnh, tuy nhiên, Đảng bộ luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiều năm liền Đảng bộ Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được kết quả đó, một trong những giải pháp mà Đảng bộ Công ty đã triển khai có hiệu quả đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Đảng ủy Công ty chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện theo từng năm, sát với tình hình của đơn vị. 100% chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05; nghiên cứu thảo luận sâu các nội dung của chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt để vận dụng phù hợp với thực tế. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên tự xây dựng bản đăng ký học tập, làm theo với những công việc cụ thể. Đẩy mạnh việc tuyên dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến... Từ đó, cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo Bác.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ đã có nhiều cách làm hiệu quả như: Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; vận dụng vào thực tiễn triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nỗ lực giảm thiểu tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; xử lý kịp thời các hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu khách hàng. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đều xác định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không phải là những việc lớn lao mà là từ những việc bình thường, giản dị hàng ngày như chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động của công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng cải tiến, đổi mới trong quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các đoàn thể phát động, tổ chức các hoạt động thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; thi đua bảo đảm an toàn lao động… Do vậy, Công ty đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ chính trị do tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao hàng năm. Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm đạt 3.269,93 triệu kWh, tăng trưởng 11,37% so với năm 2020. Riêng sáu tháng đầu năm 2022, điện năng thương phẩm đạt 1.626,43 triệu kWh, tăng 7,63% so cùng kỳ năm 2021. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, Công ty Điện lực Phú Thọ phấn đấu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các hoạt động chính trị, kinh tế, sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là đảm bảo cấp điện cho các ngày lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của tỉnh như: Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, SEA Games 31... Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Phú Thọ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, tổng nguồn kinh phí Công ty Điện lực Phú Thọ phục vụ công tác an sinh xã hội là hơn 2,8 tỉ đồng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website