Nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 huyện ủy Bạch Thông

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRỞ THÀNH VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học và làm theo Bác tại các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận là việc học tập và làm theo Bác đã đi vào thực tế cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Việc đăng ký làm theo Bác của tập thể cấp ủy và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cơ bản đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao, nội dung đăng ký làm theo ngắn gọn, có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể…

Năm 2021, toàn đảng bộ có 318 tập thể xây dựng kế hoạch làm theo Bác, với 954 việc làm;trên 2.700 đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện với tổng số 8.200 việc làm theo.Năm 2022,toàn đảng bộ có 233 tập thể xây dựng kế hoạch làm theo Bác, với 692 việc làm; tổng số đảng viên 2.935/6.158 việc làm theo; cán bộ công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên: 141/284 việc làm theo. 

Năm 2021, toàn huyện có 23/40 chi, đảng bộ thực hiện nghi thức chào cờ thứ hai tuần của đầu tháng với gần 207 buổi chào cờ. 100% các chi bộ trực thuộc huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện ghi danh “Người tốt - Việc tốt”, trong năm 2021 toàn huyện ghi danh được 53 tập thể, 106 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; 6 tháng đầu năm 2022 các chi, đảng bộ trực thuộc huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghi thức chào cờ và ghi danh “Người tốt - Việc tốt”.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc; Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 bằng hình thức trực tiếp, tuyên truyền từ trung ương, tỉnh; lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể, cuộc họp thôn; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ.

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN MÔ HÌNH TỐT, CÁCH LÀM HAY TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Thấm nhuần lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, điển hình tiêu biểu, các nhân tố mới, mô hình mới.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai và đạt kết quả cao, như: Mô hình “phát triển trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản” của ông Hoàng Ngọc Linh, hội viên Hội nông dân Chi Quảng A, thị trấn Phủ Thông đã thu về 150.000.000 đồng/năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều người lao động; mô hình “phát triển xưởng gỗ bóc, vận tải, vật liệu xây dựng”, của ông Nông Văn Bảy, hội viên Hội nông dân thôn Chi quảng B, thị trấn Phủ Thông thu nhập bình quân 300.000.000 đồng/năm; bà Bàn Thị Ngân, chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Vằng Bó, xã Đôn Phong với mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên trong thôn thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp xây dựng thôn theo chuẩn nông thôn mới” thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia quản lý, giữ gìn, vệ sinh cảnh quan môi trường đương làng, ngõ xóm sạch sẽ; mô hình “Vận động Nhân dân tham gia mô hình hợp tác xã phát triển nông nghiệp công nghệ cao” của ông Hoàng Văn Nam, Bí thư chi bộ Khuổi Pjẩu, xã Quang Thuận với doanh thu đạt 200.000.000 đồng/năm. Về các mô hình tập thể điển hình tiên tiến như: Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện với mô hình “Đoàn thanh niên vì bệnh nhân nghèo đến khám và điều trị tại bệnh viện huyện”; Chi hội phụ nữ phố Đầu Cầu với mô hình xây dựng “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”; Tập thể Nhân dân thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình với mô hình “Tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công, nhân đạo từ thiện trong xây dựng NTM"; Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mô hình “Huấn luyện dân quân, kết hợp làm công tác dân vận và đóng góp các loại quỹ”… Nhiều cấp ủy có cách làm hay, sáng tạo góp phần tạo phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng được lan tỏa, thông qua đó, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện góp phần chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mô hình tủ quần áo cho người nghèo của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông

Năm 2021, có 2 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen; 26 cá nhân, 17 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện,

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Đảng bộ huyện Bạch Thông thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thường trực trong triển khai việc đẩy mạnh học và làm theo Bác. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể các nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cấp, các ngành và xã hội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nêu gương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website