Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La

 Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai học tập chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ tại Văn phòng tỉnh, 11 chi bộ trực thuộc tại KBNN các huyện với tổng số 124 đảng viên. Đồng chí Đặng Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thông tin: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

Học và làm theo Bác, năm 2021, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh lựa chọn nội dung đột phá là “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, trọng tâm là nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống Kho bạc Nhà nước”. Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan chỉ đạo quyết liệt Kho bạc Nhà nước các huyện trực thuộc và Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. Đến nay, đã có 1.436 đơn vị thực hiện giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến theo quy định, thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước, số chứng từ chuyển qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Năm 2022, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh xác định 2 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là “Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước” và “Lãnh đạo triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 đến 100% đơn vị giao dịch thuộc đối tượng bắt buộc phải triển khai dịch vụ công trực tuyến với số chứng từ giao dịch trực tuyến từ 98% trở lên”. Các chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, xác định nội dung đột phá, phù hợp với thực tiễn của từng chi bộ. Từng cá nhân quần chúng, đảng viên tiến hành đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ và vị trí việc làm cụ thể tại đơn vị.

Là chi bộ trực thuộc tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu đã lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với thực tiễn công tác nghiệp vụ; cán bộ, công chức khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất đạo đức, đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Châu, cho biết: Chi ủy, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc kiểm soát thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý hiệu quả quỹ ngân sách Nhà nước đối với các tổ chức, đơn vị thụ hưởng. Niêm yết công khai quy trình thủ tục hành chính và sơ đồ giao dịch viên tham gia thực hiện quy trình giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng theo cơ chế “một cửa, một giao dịch viên”; đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước. Nhiều năm liền, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Những cách làm cụ thể, thiết thực trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website