Chọn nội dung trọng tâm, tạo chuyển biến mới

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình hành thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó, xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng đảng là việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở các các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy cấp trên, cơ quan đơn vị đã lựa chọn một hoặc hai nội dung cụ thể, tập trung vào các khâu đột phá, việc lớn, việc khó, những điểm “nghẽn” để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.  Ảnh: THANH MAI

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính trọng tâm, đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Bác; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm như công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; đạo đức công vụ, cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng… Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung đột phá, đội ngũ cán bộ các cấp được rèn luyện về tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản lý, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong giải quyết những việc bức xúc, nổi cộm kéo dài nhất là ở cơ sở, tạo được lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong xã hội.

Tại thành phố Lạng Sơn, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn 2 nội dung trọng tâm đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gồm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm “tăng tốc”, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để tạo chuyển biến, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đảng ủy các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại theo đúng quy định; tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Khi triển khai các chương trình, chủ trương, dự án quan trọng của thành phố như việc thực hiện các đề án phát triển du lịch, kinh tế, các dự án giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị… đều xin ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của tỉnh, thành phố nghỉ hưu trên địa bàn; ý kiến của đội ngũ trí thức am hiểu sâu về quy hoạch – kiến trúc, quản lý xây dựng, quản lý đô thị, về văn hóa bản địa; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách để Nhân dân biết, tổ chức cho Nhân dân bàn bạc, tham vấn ý kiến của Nhân dân, … Cách làm này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong năm 2022, thành phố thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ với 18 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đơn vị đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những hạn chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; hướng dẫn cấp ủy cơ sở lựa chọn và đăng ký xây dựng các mô hình, công trình làm theo gương Bác. Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Từ hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối đã quan tâm chú trọng vào các mô hình về nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, xây dựng cơ quan văn hóa, công sở sáng – xanh – sạch – đẹp và các công trình an sinh xã hội, hướng về cơ sở, địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế. Theo đó, 100% chi bộ, đảng ủy cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc đăng ký triển khai xây dựng 94 mô hình, công trình “Học tập và làm theo Bác”, kết quả tính đến cuối năm 2022, đảng bộ có 61 mô hình, công trình hoàn thành với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, từ đó góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh giao lưu tại diễn đàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tập trung lãnh đạo đột phá vào “2 mẫu mực, 1 điểm sáng”, đó là xây dựng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn trở thành đơn vị mẫu mực về quản lý, bảo vệ biên giới; mẫu mực về công tác cửa khẩu và điểm sáng về công tác đối ngoại biên phòng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tập trung “Nâng cao chất lượng đề ra yêu cầu điều tra; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện Kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp về hình sự, dân sự, hành chính”…

Việc xác định những khâu đột phá làm theo lời Bác đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, tác phong, hiệu quả công tác ở các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan hành chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc, duy trì hòm thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và các ý kiến của doanh nghiệp, người dân. Năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 564.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trả đúng và trước hạn 563.157 hồ sơ, đạt 99,8%, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức.

Việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được thực hiện tốt, hoạt động đối thoại giữa người đứng cầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân được đẩy mạnh. Qua đây, các cấp uỷ, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân để kịp thời giải quyết, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được các cấp, ngành tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Năm 2022, các cơ quan hành chính đã tiếp 4.209 lượt công dân, tiếp nhận 4.662 đơn, trong đó có 158 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp; đã giải quyết 149 đơn/158 đơn, đạt 94,3%; hoàn thành rà soát đối với 16/16 vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; triển khai và kết thúc 16/20 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi 719,69 triệu đồng. Nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận được tập trung giải quyết, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện song song 2 nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 7,22%; bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng (tăng 10,9%).

Có thể khẳng định việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo giải quyết chính là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thiết thực và sáng tạo. Mỗi đảng bộ một cách làm khác nhau, đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website