Chiều ngày 28/12, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn nhấn mạnh, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVD-19 những tháng đầu năm, xung đột quân sự Nga - Ucraina tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương; chỉ đạo của các bộ, ngành có liên quan, nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành xuất sắc.

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật trong năm qua, đó là: đã chuẩn bị và tổ chức tốt kế hoạch tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tổng kết Đề án 2341 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật. Triển khai các dự án thay thế, đổi mới hệ thống thiết bị trong Công trình Lăng (KT01, KT02); hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Phối hợp, hiệp đồng bảo đảm tuyệt đối an toàn lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra tại khu vực. Có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả đón tiếp tuyên truyền; tích cực triển khai Đề án 4144, ký kết quy chế phối hợp về công tác thông tin tuyên truyền với các cơ quan (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Báo Quân đội nhân dân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam). Đặc biệt, xây dựng, báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Có được những thành công đó là nhờ đơn vị đã tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, duy trì hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng; tích cực triển khai Chính phủ điện tử trong Ban Quản lý Lăng góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành công việc của lãnh đạo các cấp; Tiếp nhận chuyển giao công nghệ dát vàng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch...

  Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2022.

Trên cơ sở kết quả và xác định tình hình thế giới, khu vực còn tiếp diễn phức tạp, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn đã yêu cầu trong năm 2023, tập thể Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tập trung chú ý các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Một là, hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, SSCĐ; nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền tiếp tục hoàn thành xuất sắc. Giữ vững mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva; mở rộng hợp tác ba bên giữa Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Học viện Quân y, Viện Y học Cổ truyền Quân đội và Trường Đại học Y Hà Nội.

Hai là, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; tiến hành đánh giá hiệu quả hệ thống hàng rào an ninh khu vực, nghiên cứu, đề xuất, cải tiến, nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì quy chế phối hợp bảo đảm an ninh khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị tại khu vực Lăng và K9. Khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm 2D, 3D trong xây dựng phương án bảo vệ, diễn tập.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, tuyên truyền. Triển khai có hiệu quả các quy chế phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm trong từng nội dung thực hiện. Tiếp tục triển khai Đề án 4144.

Bốn là, nâng cao hiệu quả chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và bảo đảm vệ sinh môi trường. Phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội theo dõi, kiểm tra đánh giá việc khắc phục úng ngập tại đường Bắc Sơn sau khi cải tạo.

Năm là, nâng cao chất lượng công khoa học, công nghệ và môi trường. Tiếp tục thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học và môi trường. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong Ban Quản lý Lăng với các nội dung cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung trong năm 2023 là xây dựng cơ sở dữ

Sáu là, tập trung xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh, tiêu biểu trong đảng bộ Quân đội; xây dựng Ban vững mạnh toàn diện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả góp phần bảo đảm an toàn cho đơn vị và nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.

“Kết quả đạt được năm 2022 là điều kiện thuận lợi để đơn vị tiếp tục phát huy, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm chính trị, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó”- Thiếu tướng Bùi Hải Sơn nói.