Tuổi trẻ nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những kết quả nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 14-12-2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 289-KH/TĐTN-BTG về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021. Trong đó, đề cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp gắn với cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17-5-2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, quy định 8 điều “nên làm” và 8 điều “không nên làm” đối với cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân tích chất lượng hàng năm và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh.

Các kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn duy trì các tin bài, ấn phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các tấm gương, câu chuyện đẹp trong thanh thiếu nhi, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, giới thiệu các mô hình, cách làm hay hiệu quả. 100% đơn vị Đoàn cấp huyện ban hành kế hoạch thực hiện theo giai đoạn và kế hoạch thực hiện hàng năm, tập trung chỉ đạo và triển khai theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” để đánh giá kết quả của các tập thể, cá nhân gắn với nội dung phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là của người đứng đầu các cấp của Đoàn, Hội, Đội.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ về nội dung “Khát vọng cống hiến-lẽ sống thanh niên”. Ảnh: Đ.T

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ về nội dung “Khát vọng cống hiến-lẽ sống thanh niên”. Ảnh: Đ.T

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung đẩy mạnh. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, fanpage, Facebook của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, Facebook cá nhân của cán bộ Đoàn; tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng các điển hình, các giá trị hình mẫu thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, phản ánh kịp thời các hoạt động tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sử dụng các phóng sự ngắn, infographic… để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn chú trọng triển khai các phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh-thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Nội dung học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút gần 290.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia thực hiện hơn 3.500 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Các phong trào hành động có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình của địa phương và ngày càng phát triển về quy mô, hiệu quả, tạo môi trường tốt cho thanh thiếu nhi phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, có các hình thức biểu dương, tôn vinh các công trình, sáng kiến, đề tài khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại của đoàn viên, thanh niên vào lao động, sản xuất. Hàng năm tổ chức hội thi tin học trẻ, hội thi tin học trong khối cán bộ, công chức trẻ, ngày hội “Sáng tạo trẻ” khối sinh viên và ngày hội “Sáng tạo trẻ” khối công nhân; tổ chức các hội trại, hoạt động về nguồn, hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”... Kết quả đã tuyên dương 1.255 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tổ chức 2 đợt liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở cấp tỉnh.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu, xây dựng lề lối, phong cách làm việc của cán bộ Đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phần lớn cán bộ Đoàn các cấp gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình; cán bộ Đoàn ngày càng sâu sát với cơ sở, tăng cường đi cơ sở theo phương châm “4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc tại cơ sở”, nắm bắt địa bàn, tham mưu sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác

Từ thực tiễn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

Một là,
các cấp bộ Đoàn xác định nội dung đột phá, trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn “trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở”. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác và “nêu gương” của cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề của tỉnh, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác-Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TĐTN-BTG ngày 3-10-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc nhân rộng tấm gương, câu chuyện đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2027.

Hai là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên.

Ba là,
thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn, đến với “địa chỉ đỏ”, di tích lịch sử gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các “địa chỉ đỏ”, di tích văn hóa; duy trì tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27-7 hàng năm; thông qua đó lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi. Kiên trì triển khai thực hiện các giải pháp để đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại địa phương.

Bốn là, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, chủ động tham gia đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngăn chặn, phản bác những thông tin xấu độc, luận điệu sai trái trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên. Rà soát, củng cố và xây dựng kế hoạch hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn ở các cấp.

Năm là,
tiếp tục giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua thực tiễn phong trào. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện. Thu hút, tập hợp thanh niên, giáo dục thanh niên qua phong trào góp phần phát huy tính tích cực về chính trị-xã hội của thanh niên, tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò của thanh niên.

Sáu là, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tiên phong, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua việc chủ động xây dựng, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn và kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website