Huyện Châu Phú đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú Phan Thị Phượng đã triển khai nội dung cơ bản về tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân; khái quát những kết quả chủ yếu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những vấn đề đặt ra cần giải quyết; xác định những nội dung trọng tâm và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để triển khai thực hiện tốt chuyên đề, huyện Châu Phú sẽ tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, làm theo và nêu gương Bác Hồ, Bác Tôn trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong việc chăm lo đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương…, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website