Phú Yên: Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HÀ MY

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 133 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 16.900 đại biểu tham dự.

 

Tham dự hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Vụ Địa phương 2 - Văn phòng TW Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các ban HĐND tỉnh; cán bộ, đảng viên, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: HÀ MY

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết: Tư tưởng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta phát huy, vận dụng sáng tạo trong suốt quá trình lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức làm nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.

 

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ vào cuối năm 2023: “Chúng ta không chỉ cố gắng nỗ lực học tập để nâng cao nhận thức, bồi đắp sự hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Người, mà còn ra sức làm theo những chỉ dẫn, những lời căn dặn của Người theo đúng phong cách giản dị, thiết thực, hiệu quả”, đồng chí Phạm Đại Dương đề nghị các đồng chí tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu trong toàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, đầy đủ, tập trung nghiên cứu sâu các nội dung chuyên đề để từ đó vận dụng tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công việc và đời sống.

 

Tiếp đó, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

 

Nội chung của chuyên đề gồm 3 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

 

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta và của tỉnh để quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần “đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, nhằm thống nhất ý chí và hành động, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Các đồng chí: Phạm Đại Dương, Cao Thị Hòa An trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: HÀ MY 

 Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề 2024-2025 đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo, đưa nội dung chuyên đề năm 2024-2025 vào các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Thanh Toàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: HÀ MY
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Thị Nguyên Thảo và Đào Mỹ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: NGỌC CHUNG

 Các cơ quan báo, đài tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung cốt lõi của chuyên đề. Cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện để có đầy đủ phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị có giải pháp toàn diện và căn cơ thực hiện chuyên đề năm 2024-2025; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…

 

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website