Thiếu tá Phạm Ngọc Toản, gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Thiếu tá Phạm Ngọc Toản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị

Hằng năm, đồng chí luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu, rèn luyện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình hành động cá nhân của bản thân thực hiện nhiệm vụ của mình tại đơn vị. Thực tiễn quá trình công tác tại đơn vị đã cho thấy đồng chí luôn nhiệt huyết, trách nhiệm, với công tác xây dựng văn bản, công tác xử lý văn bản đi, đến của Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên được kịp thời và đúng thời gian quy định. Không ngừng tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm quy tắc, kỷ luật của Ngành Cơ yếu. Thực hiện đúng quy trình khai thác sử dụng máy mã, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật để đảm bảo an toàn tin tức; an toàn kỹ thuật mật mã. Bố trí, sắp xếp trang thiết bị và tài liệu khoa học; Ghi chép đầy đủ nội dung lý lịch, tình hình hệ thống máy mã; Vệ sinh, bảo dưỡng đúng theo quy định. Chuyển, nhận gần 400 công điện đảm bảo độ chính xác, đúng thời gian quy định phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chỉ huy đơn vị.

Đồng chí Phạm Ngọc Toản (bên Phải) đang giới thiệu mô hinh sáng kiến kỹ thuật được giải B cấp Quân khu năm 2021

Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, hết lòng vì công việc đồng chí đã tận dụng tối đa thời gian làm việc giúp đỡ đồng đội trong việc kiểm tra, rà soát, xem xét lỹ lưỡng các văn bản trước khi trình chỉ huy ký và phát hành bảo đảm đúng thể thức, quy cách trình bày văn bản. Năm 2021, đồng chí đã có sáng kiến mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện “Mô hình bể bơi lắp ghép trên mặt sông, hồ” tham gia trong Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Bộ CHQS Tỉnh và cấp Quân khu. Những thành tích và sáng tạo, sáng kiến đó đã được Báo Quân đội nhân dân đưa tin tuyên truyền trên số ra ngày 02/7/2021. Ngoài ra đồng chí còn tích cực sưu tầm tài liệu, hình ảnh, tham gia viết bài dự thi trong Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 và Hội thi tìm hiểu Văn hoá đọc trong Quân đội bài dự thi của đồng chí đã được cơ quan chuyên môn Bộ CHQS Tỉnh lựa chọn tham gia dự thi cấp Quân khu.

Với những nỗ lực trong công tác thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS Tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xín Mần giao hằng năm đồng chí đều thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao và được các cấp khen thưởng, tặng thưởng nhiều danh hiệu, huy chương cao quý, được UBND huyện Xín Mần, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang khen thưởng các năm (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); 03 chiến sỹ tiên tiến năm (2015, 2016, 2017); 01 giải C trong cuộc thi sáng kiến mô hình kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh và cấp Quân khu, đạt giải B năm 2021, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website