Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ký kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong khối -Ảnh: ĐUKCQDN

Hằng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối ban hành các kế hoạch, hướng dẫn các cấp ủy cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ về những nội dung, yêu cầu của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền luôn được Đảng ủy Khối chú trọng với nội dung và hình thức có nhiều đổi mới. Xác định trách nhiệm nêu gương có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, quyết tâm và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Hằng năm chọn chủ đề xác định các nội dung ký cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hồ Văn Chính cho biết: “Qua theo dõi, 100% chi bộ trực thuộc với 100% cán bộ, đảng viên hằng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hầu hết các TCCS đảng đều tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ định kỳ 2 lần/năm gắn với chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình tổ chức diễn đàn, nhiều TCCS đảng đã có những cách làm hay, thuyết phục”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được BTV Đảng ủy Khối gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng.

Tiêu biểu, mô hình “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối với 71 đơn vị đăng ký xây dựng và thực hiện 110 mô hình “Dân vận khéo”.

Nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ, điển hình như: mô hình “Niêm yết những chuẩn mực đạo đức của CBCC, NLĐ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; “Xử lý tốt phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân” của Chi bộ Báo Quảng Trị; Quy tắc ứng xử và “5 điều cần xây, 5 điều cần chống” và 10 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của CBCC Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT; Hiến máu tình nguyện “Blouse trắng - Trái tim hồng” trong CCVC, NLĐ ngành y tế; “Dân vận khéo trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học và cải cách hành chính của ngành” của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo...

Các cơ quan, sở, ban ngành, đoàn thể trong khối cũng đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, DN của cán bộ, đảng viên. Tiêu biểu như các mô hình: truyên truyền phổ biến pháp luật; hỗ trợ pháp luật cho các cơ sở kinh doanh; nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; giảm thiểu khiếu nại, tố cáo trong trợ giúp pháp lý...

Các DN trong khối gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau; làm tốt phong trào văn hóa DN; phong trào cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, kinh nghiệm, hợp lý hóa áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí cho DN.

Tiêu biểu, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Trị thực hiện tốt phong trào văn hóa DN, xác định “Chỉ số hạnh phúc” chính là chìa khóa thành công của Petrolimex Quảng Trị; Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị gắn việc học tập và làm theo Bác vào thực hiện nhiệm vụ chính trị như: đổi mới lề lối làm việc, làm việc có kế hoạch, trung thực, trách nhiệm với DN, khách hàng, xây dựng cơ quan, DN đạt chuẩn văn hóa.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị duy trì các mô hình quỹ Sepon như: Quỹ “Cho con”; Quỹ “Vượt khó” giúp NLĐ vay với lãi suất 0% để xây nhà, sửa nhà, mua sắm thiết bị phục cuộc sống sinh hoạt cho CBCNV, NLĐ... Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động, lĩnh vực công tác và được Trung ương, Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng.

Ông Hồ Văn Chính cho biết thêm: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm, xem đây là một việc làm thường xuyên, liên tục của các TCCS đảng và là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đảng bộ và trong xã hội.

Thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ hằng năm và duy trì nghiêm túc việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ một cách thiết thực, mang tính giáo dục cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website