Cựu chiến binh làm theo lời Bác

 Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Quang tham gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Việt Hồng.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp Hội CCB đã đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho cán bộ, CCVC học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đăng ký các nội dung, việc làm theo Bác. Triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy về phát triển KT – XH, bảo đảm QP – AN, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Vận động hội viên tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh... Đồng thời, tích cực tham gia đảm bảo trật tự xã hội và an toàn giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép, truyền đạo trái pháp luật, hành vi phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã… Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức hành quân về nguồn, giúp thanh niên hiểu biết về những cống hiến to lớn của thế hệ cha, anh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh văn hóa của người Việt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã tiếp tục triển khai tuyên truyền Kết luận số 21, Hội nghị TW 4 khóa XIII; Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - kiên quyết ngăn ngừa, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Triển khai Nghị quyết 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thưc hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; Chỉ thị số 700/CT-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong trạng thái bình thường mới… Động viên cán bộ, hội viên CCB tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới với chủ đề “CCB với môi trường xanh, sạch gắn với đảm bảo an ninh thôn, tổ dân phố” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chương trình mục tiêu quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được hơn 4.000 ngày công. Tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Thường xuyên duy trì hoạt động của 1.790 tổ nắm tin tức cơ sở, dư luận xã hội, với gần 2.000 thành viên, đã cung cấp được gần 80 nguồn tin giá trị phục vụ cho việc đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm, ma túy; duy trì hoạt động của 250 đội do Hội CCB tự quản tại 200 tuyến phố; có 1.256 hội viên tham gia tổ hòa giải và thực hiện thành công 61/79 vụ việc; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện được 421 buổi tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Giáo dục truyền thống cho hơn 1.000 thanh niên; phối hợp với Công ty TNHH Sơn Lâm hỗ trợ chuẩn bị làm 7 nhà cho CCB nghèo, mỗi nhà 60 triệu đồng và 15 con trâu sinh sản để phát triển chăn nuôi…

Cựu chiến binh Lý Văn Phẩn, xã Minh Sơn (Bắc Mê) phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Việc học tập và làm theo Bác đã giúp cán bộ, hội viên rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, gần gũi và thấu hiểu nhân dân; vận động thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau vượt qua gian khó. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hội viên vay vốn, xây dựng quỹ hội từ cấp cơ sở đến các chi hội cho vay phát triển kinh tế không lãi suất, lãi suất thấp. Các cấp Hội xây dựng chương trình, phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hội viên, động viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, tiếp tục biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, những mô hình sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đưa việc học tập làm theo Người đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển toàn diện tỉnh nhà.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website