Nghệ An: 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thảo là hoạt động hết sức ý nghĩa, là dịp để Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn, ý nghĩa to lớn mang tính thời sự của hai văn kiện quan trọng này, trên tinh thần đó tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu tiềm năng phát triển, có truyền thống hiếu học và lịch sử cách mạng.

Di chúc đã để lại cho chúng ta những lời dặn vô cùng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền phải đoàn kết, thật sự trong sạch vững mạnh; về thực hiện chính sách phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo phát triển, giáo dục con người; về bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng của đời sau, về tăng cường đoàn kết quốc tế...

Mang niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thắng lợi tất yếu của chính nghĩa và chân lý của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Di chúc còn là ước nguyện của Người về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp của cách mạng thế giới.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Hội thảo

Cùng với Di chúc, ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Bức thư được coi là bản di chúc thiêng liêng mà Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Học và làm theo những lời căn dặn trong thư của Bác trước lúc đi xa, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An 50 năm qua đã luôn tâm niệm đây là lời chỉ dẫn quý báu, ước nguyện thiết tha, niềm tin tưởng lớn lao, tình cảm sâu đậm, nghĩa tình mà Người dành riêng cho quê hương.

Bức thư Bác gửi Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An là lời dặn thiêng liêng của Người đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, sự cụ thể hóa di chúc của Người. Những điều cuối cùng Bác dặn lại Đảng bộ, quân và dân Nghệ An trong thư là sự cụ thể hóa Di chúc của Người đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó là việc Người nhắc nhở phải xây dựng Đảng bộ Nghệ An trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thường xuyên “tự phê bình trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình”, khiêm tốn lắng nghe để “làm công tác tốt hơn” và “tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa”; về khôi phục và phát triển mọi mặt kinh tế, với những chỉ dẫn rõ ràng, thấu hiểu thực tiễn… về việc phải hết sức chăm lo, từng bước cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân.

Cuối thư, Bác đau đáu nỗi niềm rằng Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, trọng nghĩa, giàu chí khí, có đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, có nhân dân lao động cần cù, nhưng vẫn còn nghèo, kinh tế còn chậm, Bác thiết tha dặn dò: “Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nghệ An bày tỏ lòng tự hào, biết ơn thành kính, sự tri ân sâu sắc đối với Người vì tất cả những tình cảm yêu quý nhất Người đã dành cho tỉnh thể hiện trong Bức thư cuối cùng gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 21/7/1969.

Đồng chí khẳng định, Di chúc là bảo vật quốc gia, di sản vô cùng quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Di chúc chính là điểm hội tụ, kết tinh những gì mà Người đã đúc kết lại, thâu thái toàn bộ những hạt nhân trong tư duy chính trị, trong chiến lược, phương pháp và đạo đức cách mạng. Đặc biệt, Di chúc của Người là điểm kết nối linh khí núi sông nghìn năm của đất nước Việt Nam với giá trị tinh túy, ưu việt của thời đại mới, thời đại cách mạng vô sản, thời đại Mác – Lênin.

Giá trị đạo đức cao đẹp trong nhân cách vĩ đại của Người đã biến thành những tình cảm yêu thương sâu sắc, chứa chan tình cảm đối với Đảng, với đất nước, với cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân cũng như với sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới. Những tình cảm đó đồng thời đã trở thành những định hướng, những dự báo chiến lược và phương pháp cách mạng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam, đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới.

Tổng kết lại những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An trong 50 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, kinh tế Nghệ An đã có phát triển tích cực, tăng trưởng khá nhanh. Từ một tỉnh nghèo chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu, sản xuất lương thực không đủ ăn, đến nay đã đảm bảo tốt an ninh lương thực. Đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm từ 2014 - 2018 tăng bình quân 8,0%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 218/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới (50,58%). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, xuống còn 5,54%. Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định được vị trí tốp đầu cả nước.

 

Hình ảnh tại Hội thảo

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nên đã giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh được chú trọng.

Ban Tổ chức đã nhận được 68 bài tham luận từ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học và các sở ban ngành. Ban Tổ chức đã lựa chọn 55 bài in trong kỷ yếu để báo cáo tại Hội thảo, mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, đầy tâm huyết của các tác giả.

Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến tham luận, thảo luận tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Các bài nghiên cứu và những ý kiến phát biểu tại Hội thảo có nhiều nội dung mới, sâu sắc và toàn diện, thể hiện tình cảm sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhiều tác giả là nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đã tiếp tục khẳng định Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, nổi bật ở đó là khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng; đó là kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Nội dung Di chúc có tính chất của một cương lĩnh về những chủ trương, định hướng lớn về công việc xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. Di chúc là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở, dặn dò trước lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa.

Cùng với bản Di chúc lịch sử, Bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thể hiện lời dặn dò, mong muốn, ước vọng cũng như tình cảm sâu nặng của Bác đối với quê hương: đồng bào đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Các tác giả đã đánh giá, nhận định những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư của Bác trên các lĩnh vực.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, rút ra những kinh nghiệm, giải pháp trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Bác gửi cho quê hương. Gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020./.

Văn Minh – Hiền Hòa – Thương Huyền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website