• Học Bác từ tấm gương tự học và tác phong làm việc hiệu quả, chuẩn mực

  Như Xã luận Báo Granma (Cuba), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: “Bác Hồ là tấm gương mà nhiều con người có thể noi theo và làm được như Người”(1), tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ đương thời và sáng soi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

 • Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất!

  (HCM.VN) - 49 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam ruột thịt; tinh thần, ý chí, niềm tin tất thắng, quyết tâm của Người, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm mỗi người.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo - những giá trị không thể phủ nhận

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Thư của Bác Hồ động viên, khích lệ chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước

  Trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình ngoài chiến trường và cổ vũ, khích lệ tinh thần, động viên kịp thời các chiến sĩ Điện Biên.

 • Phát huy vai trò của thanh niên theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai; do đó, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để thanh niên Việt Nam tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đó của Người luôn được Đảng, Nhà nước ta thấm nhuần, quán triệt và vận dụng sáng tạo trong thời kỳ mới.

 • Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ thanh danh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa. Là những người trang bị tri thức lý‎ luận chính trị cho học viên, sinh viên, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”[1], mà còn đặc biệt quan tâm vấn đề thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - nội dung căn cốt nhất của công cuộc giải phóng phụ nữ phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời gắn công cuộc này với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 • Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

  (HCM.VN) - 55 năm đã qua (2/1969 – 2/2024), nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn vẹn nguyên giá trị, để lại những bài học quý báu cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • Mùa Xuân với Đảng, Bác Hồ và vận mệnh dân tộc

  (HCM.VN) - Xuân Giáp Thìn 2024 này, cũng như bao mùa xuân khác từ khi Người về cõi vĩnh hằng, chúng ta vẫn thấy như luôn có Bác bên mình. Những lời Bác Hồ nói về Đảng và về xây dựng Đảng vẫn đang chỉ dẫn Đảng ta vững vàng hành động.

 • Lời Bác dặn cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Kạn

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm gắn bó và sự quan tâm đặc biệt với tỉnh Bắc Kạn. Bác đã từng ở và làm việc tại ATK Chợ Đồn, lãnh đạo đất nước trong kháng chiến chống Pháp. Sau cuộc kháng chiến, Bác đã 2 lần trở lại thăm Bắc Kạn và căn dặn nhiều điều với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website