Trọng tâm là học Bác, làm theo Bác và nêu gương

Ngành tuyên giáo thành phố xác định tập trung hướng vào trọng tâm là học Bác, làm theo Bác và nêu gương; góp phần tích cực vào việc củng cố, ổn định tư tưởng, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

TP Hồ Chí Minh là đô thị đầu tiên trong cả nước được Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho phép triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội. Đây là cơ hội để thành phố củng cố tiềm lực, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, nhằm đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Hiệu quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù ở TP Hồ Chí Minh là căn cứ để Đảng ta điều chỉnh, bổ sung các định hướng lớn, các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đất nước phát triển trong thời kỳ mới.

 Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Trong môi trường ấy, nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thành phố vừa là chủ thể, vừa là đối tượng vận hành, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù. Yêu cầu đặt ra là phải củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện của đội ngũ công bộc theo tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy của công bộc trong vận hành, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù vào điều kiện cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cần được gắn kết chặt chẽ với vai trò nêu gương. Cán bộ giữ chức vụ càng cao, tinh thần nêu gương càng phải khẳng định rõ nét. Muốn nêu gương tốt, tránh thói phô trương hình thức, giả tạo, mị dân, đòi hỏi công bộc của dân phải soi chiếu tư duy, nếp nghĩ, hành động, việc làm của mình trong những chuẩn mực đạo đức, phong cách cán bộ. Học Bác, làm theo Bác phải thực chất, phải hình thành thói quen, trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác của cán bộ.

Rất đáng mừng là cùng với việc hình thành mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương... việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Chỉ tính riêng trong hai năm 2022-2023, đã có hàng nghìn tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng từ các cấp, trên nhiều lĩnh vực. Ở cấp thành phố, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã biểu dương 118 tập thể, 184 cá nhân điển hình làm theo lời Bác.

Các gương điển hình được đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao bởi sự tận tâm, tận tụy, có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt, có tinh thần cống hiến vì lợi ích chung. Trong thời gian tới, với việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ngành tuyên giáo TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, đồng hành, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để ngày càng có thêm nhiều tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của Thành phố mang tên Bác. Công tác tuyên truyền, tuyên dương người tốt-việc tốt, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả... sẽ đi sâu, đi sát đến từng góc phố, khu dân cư, nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy hoa thơm lấn át cỏ dại...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website