Quế Võ quyết tâm học tập và làm theo Bác

Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM), chi bộ thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách từng công việc; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình cụ thể, tạo sự chuyển biến trong thực hiện từng tiêu chí.

Nhớ lời Bác dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong quá trình lãnh đạo XDNTM, mọi việc của thôn từ phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng... đều được chi bộ công khai minh bạch; đồng thời, cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu thực hiện trước, người dân tin tưởng làm theo.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Bí thư Chi bộ thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng cho biết: Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện rõ nét nhất trong kết quả XDNTM. 3 năm qua, thôn Quế Ổ tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ủng hộ hơn 3 tỷ đồng xây dựng, tu sửa chùa làng, bờ ao đình, thiết bị nhà văn hóa, xây dựng khu tập trung thu gom rác thải ra xa khu dân cư và hệ thống cống thoát nước… Năm 2022, Chi bộ thôn Quế Ổ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hằng năm, thôn có từ 95 đến 98% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Làng văn hóa” cấp thị xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,79%.

 

 Thị xã Quế Võ ngày càng đổi mới.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được Ban Thường vụ Thị ủy Quế Võ tiến hành một cách nghiêm túc, bài bản. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Thị ủy đã xác định, lựa chọn các khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bốn, Bí thư Đảng ủy phường Phố Mới cho biết: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ phường đã đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, bám sát thực tiễn cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường đã làm việc tận tâm, trách nhiệm hơn, lắng nghe và tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khi đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền đều được quan tâm xem xét. Đối với những việc trong phạm vi thẩm quyền, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo giải quyết ngay. Đối với những việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, Đảng ủy, UBND phường giao các cơ quan tham mưu phối hợp để có phương án giải quyết và sớm trả lời công dân. Công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã hạn chế rất nhiều vụ việc phức tạp; không làm phát sinh những vụ việc mới. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quế Võ cho biết: Việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân thị xã. Từ các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn, nhân rộng. Đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn thị xã đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để thị xã Quế Võ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn thị xã. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực quan trọng để Quế Võ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website