Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

Lữ đoàn 146 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 21 đảo với 33 điểm đóng quân và vùng nước chủ quyền trên quần đảo Trường Sa; cứu hộ, cứu nạn trên biển và làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực hiện có nền nếp, thực chất, sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn đã quán triệt nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016  của Thường vụ Quân ủy Trung ương; các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm, 6 tháng và hằng tháng của Đảng ủy Lữ đoàn và các cấp ủy, chi bộ đều đề cập nội dung lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chuẩn mực chung, Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành và các tổ chức quần chúng hướng dẫn cho 100% đảng viên, quần chúng cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức vào phương hướng phấn đấu từng năm sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân; xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. Việc đăng ký và thực hiện các tiêu chí của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm chặt chẽ, có chất lượng; cán bộ các cấp, đảng viên, quần chúng phát huy trách nhiệm phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 trả lời phỏng vấn phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Hằng tháng, cán bộ chủ trì và đảng viên báo cáo ưu, khuyết điểm trong học tập và làm theo, đối chiếu với bản đăng ký phấn đấu, có nhận xét của cấp ủy, chi bộ; 6 tháng, 1 năm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng về việc khắc phục những khuyết điểm yếu kém. Trong sinh hoạt, cán bộ chủ trì các cấp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tập trung vào vấn đề trách nhiệm, sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của cá nhân, khắc phục kịp thời những điểm yếu. 

Quá trình thực hiện, Lữ đoàn chú trọng xây dựng điển hình để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn đơn vị, kết quả đều có chuyển biến, tiến bộ rõ nét, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định thành một nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng trong năm ở các cơ quan, đơn vị và được thể hiện trong các kế hoạch công tác của người chỉ huy; trong chương trình hành động của tổ chức đoàn, hội; trong hội thi, hội thao; hoạt động văn hoá, văn nghệ và được tuyên truyền trong giao ban, sinh hoạt hằng ngày, hằng tuần ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy kết quả đạt được cùng với mục tiêu xây dựng các đảo trên quần đảo Trường Sa “Sáng về đạo đức, vững về chính trị, mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, bảo vệ vững chắc 21 đảo với 33 điểm đóng quân và vùng nước chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo với trọng tâm là đẩy mạnh học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới và xây dựng phong cách, tác phong công tác, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu các cấp, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng cho được phẩm chất Người chiến sĩ Trường Sa với các tiêu chí: Tận trung với nước, với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Tận hiếu với Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân, quên mình để cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ Nhân dân. Có tình yêu thiết tha đối với biển, đảo; có niềm tự hào truyền thống của bộ đội Trường Sa; luôn phát huy cao độ trí thông minh sáng tạo, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và ý thức rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có tình đoàn kết đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn trên nền tảng dân chủ, kỷ luật nghiêm minh để hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt trên biển, đảo. Có phong cách, lối sống đặc trưng văn hóa lính biển: mạnh mẽ, phóng khoáng, bao dung, giản dị, trong sáng, lạc quan yêu đời, sẵn sàng đối diện với thử thách, hiểm nguy. Trọng nghĩa tình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác vớ hải quân các nước trong khu vực và quốc tế.

Tổ chức học tập các chuyên đề gắn với quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Duy trì nền nếp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, quần chúng, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá.

Trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện tập trung nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị và khả năng xử trí tình huống. Nhờ sự chủ động, sáng tạo, đến nay, chất lượng huấn luyện, trình độ quản lý, khai thác, làm chủ VKTBKT của Lữ đoàn đã được nâng lên. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi (trên 20% giỏi).

Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng tham gia góp ý của tổ chức quần chúng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động phong trào thi đua Quyết thắng. Kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, cho biết: “Để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động của bộ đội, Đảng ủy Lữ đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, lời nói đi đôi với việc làm”, Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp; yêu cầu cán bộ phải luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập, công tác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực sự nêu gương từ lời nói đến hành động, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, dân chủ, sâu sát với quần chúng, là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trên cơ sở quán triệt và triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, trong những năm qua Lữ đoàn 146 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chất lượng xây dựng tổ chức đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; các tổ chức đoàn, hội đạt vững mạnh xuắt sắc./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website