Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 - 1954

“Nhớ Người những sớm tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi rừng núi trông theo bóng Người” ( Thơ Tố Hữu

“Nhớ Người những sớm tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi rừng núi trông theo bóng Người” ( Thơ Tố Hữu

Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên Giới. Nơi ở của Người di chuyển theo các trận đánh, có khi chỉ là túp lều cỏ dựng tạm vài hôm (1950)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên Giới. Nơi ở của Người di chuyển theo các trận đánh, có khi chỉ là túp lều cỏ dựng tạm vài hôm (1950)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác, Tuyên Quang (1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác, Tuyên Quang (1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường đi công tác ở Việt Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường đi công tác ở Việt Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội và du kích đã tham gia Chiến dịch Biên Giới đóng quân ở huyện Phục Hòa, Cao Bằng (3/1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội và du kích đã tham gia Chiến dịch Biên Giới đóng quân ở huyện Phục Hòa, Cao Bằng (3/1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên Giới (1950)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên Giới (1950)

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới (1950)

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới (1950)

Giữa rừng sâu Việt Bắc, dù bận nhiều công việc, Bác Hồ vẫn luôn dành cho các em thiếu nhi tình cảm yêu quý nhất (1951)

Giữa rừng sâu Việt Bắc, dù bận nhiều công việc, Bác Hồ vẫn luôn dành cho các em thiếu nhi tình cảm yêu quý nhất (1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951)

Từ chiếc máy chữ này, Người đã soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc

Từ chiếc máy chữ này, Người đã soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc

Với bút danh X.Y.Z, Người viết bài báo Dân vận đăng báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949

Với bút danh X.Y.Z, Người viết bài báo Dân vận đăng báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949

Người đến thăm một gia đình nông dân vừa được chia ruộng đất

Người đến thăm một gia đình nông dân vừa được chia ruộng đất

Người đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950

Người đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950

Hồ Chủ tịch trong phiên họp Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất (1953)

Hồ Chủ tịch trong phiên họp Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất (1953)

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc

Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp

Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp

Hồ Chủ tịch với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 01/5/1952

Hồ Chủ tịch với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 01/5/1952

Hồ Chủ tịch đọc "Báo cáo chính trị" tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam họp ở Việt Bắc tháng 2/1951

Hồ Chủ tịch đọc "Báo cáo chính trị" tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam họp ở Việt Bắc tháng 2/1951

Hồ Chủ tịch đọc "Báo cáo chính trị" tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam họp ở Việt Bắc tháng 2/1951

Hồ Chủ tịch đọc "Báo cáo chính trị" tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam họp ở Việt Bắc tháng 2/1951

Hồ Chủ tịch họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới năm 1950

Hồ Chủ tịch họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới năm 1950

1 2 3 4

Mới nhất

Liên kết website