Hồ Chủ tịch chúc mừng năm mới 1955

Hồ Chủ tịch chúc mừng năm mới 1955

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:9773

Tư liệu âm thanh khác