Lời chúc mừng năm mới 1957

Lời chúc mừng năm mới 1957

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:9286

Tư liệu âm thanh khác