Lời căn dặn sâu sắc của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

tu2.jpg

Lời căn dặn sâu sắc đó đã trở thành kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 9/2023, tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều sự kiện lớn, đó là Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai, Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa và các sự kiện khác với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Để chuẩn bị cho những sự kiện trọng đại này, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện công tác tham mưu với nỗ lực, quyết tâm cao nhất.

tu3.jpg

Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 9 công chức, người lao động. Phòng có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy làm công tác tham mưu và thông tin tổng hợp phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh, đây cũng là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, do vậy, khối lượng công việc của Phòng Tổng hợp rất lớn, áp lực của đội ngũ cán bộ cũng tăng.

 

 

Học và làm theo Bác, các cán bộ, công chức của phòng đều nỗ lực, cố gắng với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”. Sau mỗi sự kiện, hoạt động khép lại thành công, cán bộ, công chức đều vui mừng, phấn khởi vì đã đóng góp một phần công sức trong đó

 

 Đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

 

Phòng Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 10 cán bộ, công chức. Bám sát nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, công chức của phòng luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác văn thư - lưu trữ tài liệu của Đảng.

tu4.jpg

Theo đồng chí Nguyễn Thị Loan, Trưởng Phòng Văn thư - Lưu trữ, công việc của phòng mang tính chất đặc thù, đòi hỏi tính bảo mật cao, sự cần cù, tỉ mỉ và tác phong làm việc khoa học. Nhớ lời Bác căn dặn, mỗi cá nhân thuộc phòng luôn nỗ lực thực hiện tốt các nghiệp vụ lưu trữ để quản lý khoa học và phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ. Bên cạnh lưu trữ tài liệu giấy, hiện nay, công tác lưu trữ tài liệu điện tử được phòng đẩy mạnh thực hiện, với việc số hóa gần 3 triệu trang tài liệu, hơn 600 nghìn tài liệu.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, chú trọng việc nêu gương, phát huy tính tiền phong của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên và công chức, người lao động chủ động cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

tu5.jpg

Đảng ủy lãnh đạo, quán triệt thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai: “Tham mưu khoa học, chính xác, kịp thời giữ vững nguyên tắc của Đảng; phục vụ tận tụy, chu đáo, linh hoạt, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” và thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “Chủ động, chính xác, chi tiết, chu đáo, có kết quả”.

Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo đổi mới, sáng tạo công tác tham mưu, tổng hợp, bảo đảm chất lượng, chính xác về nội dung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình công tác hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động dự báo, đánh giá tình hình; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết. Tham mưu các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành hơn 7.600 văn bản, đặc biệt trong số đó có 42 chỉ thị, 44 nghị quyết, 312 chương trình… trên tất cả các lĩnh vực. Hiệu quả công việc đạt được đã phản ánh việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy.

tu6.jpg

Trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với công tác văn phòng cấp ủy là rất lớn, cần tiếp tục được quan tâm theo hướng đổi mới toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đặt ra. Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là hoạt động rèn luyện thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức và người lao động, qua đó làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của công tác văn phòng cấp ủy trong tình hình mới.