• Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thơ Tố Hữu

  (HCM.VN) - Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận của cách mạng và thơ ca… bởi Người không chỉ gắn liền với con đường cách mạng Việt Nam, với hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mà còn bởi chính tư tưởng, đạo đức cách mạng và phong cách của Người lan tỏa, lay động từng tâm hồn mỗi con người.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân trong bối cảnh mới

  (HCM.VN) - Chăm lo đời sống cho nhân dân để an dân, giữ yên đất nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Những quan điểm, tư tưởng của Người về an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được Đảng, Nhà nước Việt Nam vận dụng, phát huy trong mọi thời kỳ lịch sử, nhất là trong bối cảnh mới hiện nay.

 • Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam

  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân, dân tộc ta; Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; là danh nhân văn hóa thế giới; là chiến sĩ cộng sản kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới, mà còn là người sáng lập, đặt nền móng cho những tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các tổ chức văn hóa, trong đó có báo chí cách mạng nước nhà.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động báo chí tuyên truyền đối ngoại chống đế quốc, giải phóng dân tộc

  (HCM.VN) - Tuyên truyền đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận rõ vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền đối ngoại với nhiệm vụ trọng tâm là làm cho nhân dân trong nước hiểu và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc xâm lược và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống áp bức, bóc lột của nhân dân Việt Nam.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm báo vĩ đại

  (HCM.VN) – 50 năm viết báo (1919-1969), viết hơn 2.000 bài báo với trên 100 bút danh, khởi xướng và sáng lập gần chục tờ báo, tạp chí, mở các lớp dạy viết báo…, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là một nhà báo vĩ đại, người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.

 • Phòng và chống suy thoái từ sớm, từ xa

  (HCM.VN) – Với nội dung ngắn gọn trong "Tư cách một người cách mệnh", có thể thấy ngay từ khi chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức; yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng mà còn coi đạo đức là gốc, là nền tảng, liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

 • 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tỉnh Quảng Bình phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Bắc Trung Bộ

  Tròn 65 năm từ ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Quảng Bình (16-6-1957 - 16-6-2022), những lời dạy, tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đã trở thành động lực to lớn đối với địa phương. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đang ra sức phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Bắc Trung Bộ.

 • V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và chuyện dân chủ hóa báo chí hôm nay

  Ngày nay, báo chí nước ta đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả đội ngũ lẫn loại hình, đặc biệt là các loại hình báo chí hiện đại gắn liền với công nghệ số và Internet, nhưng có một vấn đề trong sáng tạo và tiếp nhận báo chí tưởng như bất biến, đó là dân chủ hóa thông tin.

 • Những dấu mốc lịch sử trên hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 111 năm (5-6-1911 – 5-6-2022), Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; là dịp để chúng ta ôn lại những năm tháng khó khăn, gian khổ, cả dân tộc chìm đắm trong đêm dài nô lệ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết định rời bến cảng Nhà Rồng với khát vọng mãnh liệt - cứu nước, cứu nòi. Trên hành trình bôn ba nơi xứ người, với nhiều trải nghiệm quý báu, qua nhiều năm tháng, trong từng dấu ấn khác nhau, đã giúp Người tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường cách mạng vô sản, con đường duy nhất đúng để cứu nước, giải phóng dân tộc.

 • Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành”

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác còn chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Quán triệt tư tưởng của Người, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

 • Nhận thức đẩy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức

  Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào ngày 12/5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã có bài phát biểu định hướng, gợi mở những nội dung nghiên cứu quan trọng. Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy những điều rất hay, rất đúng về đạo đức cách mạng và chính Người là tấm gương tiêu biểu của nền đạo đức mang tính nhân văn sâu sắc. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư. Trọn cuộc đời, Người phấn đấu trau dồi và kiên trì giáo dục cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website