Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1 và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Quận ủy quận 1.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết: Là Quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh, với diện tích tự nhiên 7.718 km2, với 10 phường, 66 khu phố và 874 tổ dân phố, dân số 141.556 người; có 28 cơ quan ngoại giao, 128 cơ quan nhà nước của Trung ương, thành phố trú đóng. Ngoài bộ phân dân cư với trên 20.000 cán bộ, công chức của quận (tại chức và hưu trí) của quận, thành phố và các cơ quan trú đóng trên địa bàn, quận 1 có mật độ dân cư đông đúc, thành phần dân tộc, tôn giáo khá đa dạng, điều kiện kinh tế - xã hội, dân trí phát triển ở mức cao. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận luôn có những bước phát triển ổn định theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch; thu ngân sách Nhà nước hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tăng bình quân 15,83% năm. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở được tập trung củng cố.

Đảng bộ quận 1 hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 chi bộ cơ sở và 28 đảng bộ cơ sở (337 chi bộ trực thuộc, trong đó có 01 đảng bộ bộ phận khu phố với 03 chi bộ trực thuộc) với 8.033 đảng viên.

 Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên thông tin tại buổi làm việc.

Mặc dù năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII được Quận ủy quận 1 thực hiện quyết liệt, với những hình thức phù hợp. Đến nay, có 6.551 đảng viên trên tổng số 6.949 đảng viên toàn Đảng bộ quận 1 đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, đạt tỉ lệ 94,27%, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chăn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được triển khai thực hiện mạnh mẽ; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng; thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tập trung thực hiện ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch toàn khóa, kế hoạch thực hiện hàng năm, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, độc lập, tự do của Tổ quốc, tạo sự lan tỏa và thấm sâu tinh thần của Bác trong đời sống hàng ngày, góp phần hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận 1, để thật sự góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị.

Để thiết thực và cụ thể hơn với tinh thần “làm theo”, tại quận đã đăng ký và quyết tâm thực hiện xuyên suốt toàn khóa 02 mô hình: Đẩy mạnh “chuyển đổi số” góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng môi trường làm việc “Thân thiện - Chuyên nghiệp - Hiệu quả” và quận 1 - Trái tim nghĩa tình; đây cũng chính là định hướng thiết thực cho các cơ sở Đảng, đơn vị trên địa bàn cùng tham gia thực hiện việc “làm theo” một cách có hiệu quả.

Đặc biệt, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp ủy được thực hiện nghiêm túc. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đôn đốc cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập, làm theo gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng, chú trọng công tác phục vụ Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Năm 2021, 2022, quận 1 có 05 tập thể, 06 cá nhân được biểu dương cấp thành phố, 86 tập thể, 108 cá nhân được biểu dương cấp quận, 184 tập thể, 279 cá nhân được biểu dương cấp cơ sở. Các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, phát huy sức dân để chăm lo cho nhân dân, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển tại địa phương, đơn vị trên mọi mặt đời sống phong phú của địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những trao đổi, tìm hiểu về tình hình thực tiễn cơ sở ở Quận ủy quận 1 với những vấn đề cụ thể: Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết; tình hình dư luận xã hội sau đại dịch COVID-19; xu thế chuyển dịch lao động từ khu vực công sang tư; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn...

 Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1 cho biết: Bên cạnh những thuận lợi, quận 1 cũng là địa bàn tập trung đông người về công tác và làm việc, từ đó nảy sinh các vấn đề như an ninh trật tự, vấn đề an sinh, xã hội, vấn đề môi trường… Vì vậy, lãnh đạo Quận luôn nhận thức việc triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị được tập trung; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sâu rộng các nghị quyết, chủ trương của Đảng phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đáp ứng với mục đích, yêu cầu đề ra.

Từ những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 nhưng qua báo cáo cho thấy tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Quận ủy và các đơn vị đã triển khai thực hiện chỉ đạo, ban hành 16 văn bản trên từng lĩnh vực cụ thể; trong đó tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; công tác chăm lo an sinh, xã hội cho người dân được đảm bảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý, thời gian tới, Quận ủy quận 1 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị quận 1; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nội dung đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại quận 1, trong đó phải lựa chọn, ưu tiên những nội dung phù hợp với địa phương, đơn vị để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị 05.

Cùng với đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đôn đốc cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập, làm theo gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng, chú trọng công tác phục vụ Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền…/.