Tôn vinh 142 tập thể và 213 cá nhân

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 – 2022 do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức đã tôn vinh 142 tập thể và 213 cá nhân. Đây là các tập thể, cá nhân được bình chọn từ hàng nghìn gương tiêu biểu trong học tập, lao động cống hiến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, có thể nói 142 tập thể và 213 cá nhân được vinh danh hôm nay là những tập thể, cá nhân xuất sắc, những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhiều hương sắc. Đó là những tổ chức, cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của mình; đó là những người tận tụy luôn nghĩ và làm để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; đó là những tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm linh hoạt, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động; là những đơn vị trường học, cá nhân dạy tốt học tốt, hăng say lao động sáng tạo không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, có những công trình mang lại lợi ích cho người dân; đó là những tổ chức cá nhân có nhiều sáng kiến trong công tác vận động tập hợp quần chúng chăm lo đời sống cho người lao động, người nghèo góp phần có hiệu quả vào công tác an sinh xã hội; đó là những tập thể, cá nhân trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác, chuyển tải nhiều thông tin, tác phẩm góp phần lan tỏa sâu rộng làm cho cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân thấm nhuần những giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; đó là những nhà khoa học, trí thức trẻ luôn mang trong mình những ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ; đó là đội ngũ những y bác sĩ, thầy thuốc với ý chí, nghị lực phi thường sẵn sàng xả thân cứu người trong cơn đại dịch; đó là những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng hi sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; đó là những vị chức sắc, nhà tu hành gắn bó đạo -đời, phát huy tinh thần từ bi bắc ái góp phần xây dựng cuộc sống thiện lành, làm tốt nghĩa vụ của công dân…

Học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống đạo nghĩa của dân tộc đã trở thành nền nếp của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, trở thành hoạt động thường nhật trong đời sống xã hội của Thành phố. Từ thực tiễn cuộc sống lao động, học tập và làm việc ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có kết quả thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 thành các kế hoạch, chương trình hành động gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phong trào thi đua yêu nước, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy và người đứng đầu các cấp đã cam kết làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng gắn với trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, hứa thì phải giữ lời và làm thì tới nơi tới chốn, ngày càng được lan tỏa rộng khắp.

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và truyền thống đạo nghĩa của dân tộc đã tác động tích cực đến tình cảm, nhận thức, ý thức và bổn phận của các tầng lớp nhân dân, doanh nhân, trí thức, nhà tu hành, của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người”, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Đồng chí cũng bày tỏ xúc động khi cảm nhận được bất kỳ ở đâu, lúc nào cũng có những gương người tốt, việc tử tế, tinh thần quả cảm, đức hi sinh, lòng trắc ẩn, sự sẻ chia.

Sau giai đoạn Thành phố ứng phó với dịch bệnh và vươn lên ở giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, lãnh đạo Thành phố khẳng định trong năm 2022, là năm tạo nền tảng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “thích ứng nhanh, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

 Các cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ

Đặc biệt, kinh tế Thành phố những tháng đầu năm 2022 đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều điểm sáng đáng trân trọng. Toàn hệ thống chính trị và người dân đang xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ của mình, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đi đôi với tăng cường năng lực quản lý đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông các nguồn lực. Thành phố đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 từ 6%-6,5% và tiếp tục hướng đến mục tiêu lớn hơn đó là phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa tương xứng; xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp đặt ra thì nhiệm vụ có tính then chốt là phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra động lực, xung lực mới để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bồi đắp tâm hồn, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội.

Mỗi người phải làm đúng và làm tốt nhiệm vụ của mình

Hiện, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai tích cực Kết luận số 01 ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần: đổi mới sâu sắc cả về công tác giáo dục, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Trước hết, đổi mới tư duy, phong cách, phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, vai trò của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Mỗi người phải làm đúng và làm tốt nhiệm vụ. Muốn làm đúng, làm tốt phải thuộc bài, đúng vai. Muốn thuộc bài, đúng vai phải học tập, rèn luyện một cách tự giác và thường xuyên. Khi đã trở thành ý thức tự giác thì việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nền nếp, tính cách, văn hóa.

 Các tập thể được tuyên dương tại buổi lễ

Học tập và làm theo Bác từ những công việc cụ thể thường ngày với thái độ làm việc tích cực, khoa học, sâu sát thực tiễn, gần dân và sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Chia sẻ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh rất đỗi tự hào là nơi Bác Hồ rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước và là địa phương duy nhất được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố xác định: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.”

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện Thành phố đã và đang quy hoạch, phát triển các không gian văn hóa, công trình văn hóa nghệ thuật, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân vừa tôn vinh thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của các thế hệ tiền nhân và công lao to lớn của Bác Hồ, làm cho hình ảnh của Bác và các thế hệ tiền nhân luôn sống động, hiện hữu từ đô thị đến nông thôn, từ công sở đến trường học.

“Tôi mong rằng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương hôm nay sẽ tiếp tục học tập, làm tấm gương lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần phát huy các giá trị tư tưởng, truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của người dân Thành phố; xây dựng nếp nghĩ, lối sống, văn hóa ứng xử, làm nên những nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác”, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn.

Tại buổi lễ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Trẻ và Giám đốc Công ty cổ phần Vũ trụ xanh (PHGLock) Hoàng Tuấn Anh đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 142 tập thể và 213 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh./.