Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Nhân dân xã Hát Lót, huyện Mai Sơn thực hiện bao trái xoài.

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, cho biết: Hằng năm, huyện đã phát động, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Nội dung phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra theo hướng sát thực, hiệu quả.

Thực hiện phong trào thi đua “Mai Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện chỉ đạo các xã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2018 đến nay, nhân dân các xã đã tự nguyện đóng góp gần 50 tỷ đồng, hiến gần 491.500m2 đất, mở 228 km đường liên bản; xây dựng 177 điểm tập kết rác, duy trì thu gom rác thải sinh hoạt tại 9/22 xã, thị trấn; xây dựng trên 500 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại các xã. Đến nay, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, xã Chiềng Ban được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu, chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn. Hiện nay, huyện Mai Sơn có 11.200 ha cây ăn quả các loại; xuất khẩu các loại hàng hóa đạt gần 50 triệu USD/năm; có 197 HTX hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,79%.

Năm 2024, xã Chiềng Mai, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, nhân dân tham gia góp tiền, ngày công xây dựng các công trình giao thông trong thôn, thủy lợi, nhà văn hóa bản. Ông Hà Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Từ năm 2022 đến nay, nhân dân hiến hơn 5.000m² đất và hàng chục nghìn ngày công, dỡ bỏ hàng trăm mét tường rào, chặt bỏ cây cối, tham gia xây dựng 12 công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa bản, nhà lớp học..., tổng kinh phí trên 13,8 tỷ đồng. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Gương mẫu trong các phong trào thi đua, ông Lèo Văn Lượng, bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai, chia sẻ: Xác định mở rộng, đổ bê tông đường nội bản, liên bản, thuận lợi cho việc đi lại, tạo môi trường sạch, đẹp, văn minh. Vì vậy, gia đình tôi tình nguyện hiến hơn 500m2 đất, chặt bỏ hơn 30 cây ăn quả, 300 cây cà phê, cùng với nhân dân trong bản làm 2km đường của bản.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” được triển khai hiệu quả. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong sản xuất. Năm 2023, huyện Mai Sơn có 212 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 2.475 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giỏi cấp tỉnh; 6.270 hộ cấp huyện; 14.133 hộ cấp xã.

Tại xã Chiềng Sung, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” lan tỏa rộng khắp, nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng; đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ông Tòng Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, thông tin: Nhân dân trong xã tích cực chăm sóc 2.221 ha ngô các loại (ngô giống, ngô thương phẩm, ngô ngọt); hơn 54 ha lúa các loại; 791 ha cây ăn quả; hơn 170 ha mía; gần 800 ha cây hoa màu; gần 47 ha cỏ voi; 11 ha chuối; 50 ha sắn và cà phê; tổng đàn gia súc đạt 13.450 con. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 51,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 30%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,65%.

Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huyện Mai Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website