Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Cao Bằng học và làm theo Bác


Nhận thức rõ vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hằng năm, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến phường, xã thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn đủ về số lượng, có chất lượng và đảm bảo tổ chức biên chế, thành phần theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế địa phương. Hiện nay, tỷ lệ DQTV đạt 2,14%/tổng dân số; chất lượng tổng hợp được nâng cao, nhất là chất lượng chính trị, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 22%. Nhiều mô hình điểm về tổ chức, hoạt động của DQTV được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả. 

Công tác quy hoạch, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp coi trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên, 100% cán bộ chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chiến sĩ sao vuông học và làm theo Bác trong thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, quy định, hướng dẫn của cấp trên về phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng DQTV duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đơn vị, địa phương và trong bảo vệ các mục tiêu, nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát địa bàn với sự tham gia của hơn 2.400 lượt cán bộ, chiến sĩ trên 11.000 ngày công lao động; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong công tác huấn luyện lực lượng DQTV, việc tổ chức học và làm theo Bác đạt kết quả nổi bật, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, chất lượng ngày càng nâng lên. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, trong đó, chú trọng huấn luyện, luyện tập các phương án tác chiến, thực hành xử lý các tình huống. Hằng năm, 100% cán bộ các cấp được tập huấn, 100% cơ sở tổ chức huấn luyện, quân số đạt từ 98% trở lên. Trong tham gia diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã, phường sát phương án chiến đấu và các tình huống dự kiến đảm bảo đạt 25% cơ sở cấp xã, phường/năm.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV 118 tổ, xóm trên địa bàn Thành phố làm tốt công tác dân vận với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt là gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV Thành phố huy động hàng trăm triệu đồng tham gia ủng hộ các quỹ phúc lợi của địa phương, huy động 3.277 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương củng cố, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài bia tưởng niệm; củng cố, khơi thông 25 km mương nội đồng; tu sửa, phát quang 40 km hành lang đường liên tổ, liên xã; bê tông hóa 30 km đường nông thôn; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ 45 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ dân quân hoàn cảnh khó khăn..., những việc làm trên được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Với những kết quả đạt được, lực lượng DQTV Thành phố có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt thành tích tiêu biểu trong học và làm theo Bác, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như Ban Chỉ huy Quân sự các phường: Hợp Giang, Sông Hiến, Đề Thám, xã Vĩnh Quang, xã Hưng Đạo cùng nhiều cá nhân khác. Những tập thể, cá nhân điển hình đang tô thắm thêm hình ảnh những chiến sĩ sao vuông xung kích, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.                  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website