Lan tỏa điển hình học và làm theo Bác ở Nga Sơn

Học và làm theo Bác, Nhân dân thôn Trung Tiến (xã Nga Hải) đoàn kết xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Nga Phú là một trong những đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Kính cho biết: Gắn việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, đảng bộ xã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Từ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu để đầu tư cho xây dựng cơ bản, bảo đảm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Một số công trình trọng điểm như hệ thống đường giao thông nông thôn, khuôn viên các trường học, trạm y tế, các công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân được đầu tư xây dựng với tốc độ nhanh, làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã. Là địa bàn có 54% đồng bào công giáo nhưng an ninh trật tự ở Nga Phú luôn được giữ vững, hàng năm trên địa bàn không có các vụ việc phức tạp và trọng án xảy ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thường xuyên được đổi mới, từng chi ủy đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên; chất lượng đảng viên cũng được nâng lên. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xã Nga Phú có 5 tập thể và 15 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen và nhiều cá nhân được biểu dương.

Trên lĩnh vực giáo dục, Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Nga Sơn là chi bộ điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xứng đáng được nhân rộng cho các đơn vị khác học tập. Cô giáo Mai Thị Liên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, chi bộ đã gắn phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường với việc thực hiện các phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động. Đối với việc thực hiện chuyên đề hàng năm, chi bộ đều xây dựng kế hoạch triển khai gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng buổi sinh hoạt chi bộ, họp công đoàn, họp tổ chuyên môn để mỗi cán bộ, giáo viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, giảng dạy, quản lý lớp học, cách chăm sóc trẻ cũng như góp ý, giúp đỡ những giáo viên trẻ xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học; nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, qua đó, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, tác phong làm việc của cán bộ, giáo viên. Kết quả, năm học 2019-2020, 2020-2021, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua và danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”. Đặc biệt, nhà trường còn vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công dân, gia đình, tập thể kiểu mẫu” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Chi bộ nhà trường nhiều năm liên tục được Đảng bộ thị trấn Nga Sơn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Nga Phú, chi bộ Trường Mầm non thị trấn Nga Sơn chỉ là 2 trong nhiều tấm gương điển hình trong việc học và làm theo Bác ở huyện Nga Sơn. Nhằm tạo chuyển biến rõ nét thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn đã lựa chọn và xác định các nội dung đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo Bác là tập trung vào việc đổi mới tác phong công tác của cán bộ theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân. Chống bệnh thành tích, hình thức, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hành tiết kiệm. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả vấn đề bức xúc, nổi cộm và người dân quan tâm theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét ở từng cơ quan, đơn vị...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn Lê Ngọc Hợp cho biết thêm: Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi học tập chỉ thị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện chỉ thị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Kết quả, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nga Sơn chỉ còn 3,02% (theo chuẩn mới); thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Nga Sơn tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website