Sơn La: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn xây dựng 29 mô hình tiêu biểu; các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng trên 579 mô hình trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tạo chuyển biến khá rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, hiểu dân, làm cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân.

 

            Nông dân bản Dọi, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu thu hái chè.

Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, gắn nội dung, nhiệm vụ cụ thể với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”..., tạo sự thống nhất về nhận thức, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục duy trì, như: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19; bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; làm đường nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 với nhiều hình thức, hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả...

Mô hình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại Đảng bộ huyện Mai Sơn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và đã đạt được kết quả cao trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mô hình ghi danh gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiều việc tốt, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có việc làm cụ thể, thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ” tại Đảng bộ huyện Mộc Châu, đã vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ đóng góp quỹ tiết kiệm giúp đỡ đảng viên nghèo và đề ra các giải pháp hiệu quả, sáng tạo giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo; kết quả đã huy động được 2 tỷ 800 triệu đồng để giúp đỡ đảng viên thoát nghèo; đã làm được 716 nhà đại đoàn kết từ các nguồn hỗ trợ; hỗ trợ hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Mô hình “Ngày thứ 7 với dân” của Đảng bộ xã Ngọc Chiến huyện Mường La, phân công cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách xã trực tiếp về với bản, với dân, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân để thực hiện các chủ trương của Đảng ủy xã; thực hiện tốt phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, mở đường, làm kinh tế, tạo cảnh quan, môi trường phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng nông thôn mới.

Các thủ tục hành chính được thực hiện thuận lợi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Mô hình “Quỹ Chỉ thị 05” của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong toàn huyện cùng tham gia ủng hộ, quỹ, trong đó đảng viên là lãnh đạo ủng hộ quỹ ít nhất  30.000đ/1 tháng, cán bộ đảng viên 15.000đ/1 tháng, đảng viên nông thôn 1.000đ/1 tháng để thực hiện xem xét hỗ trợ các đảng viên và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xóa nhà tạm, tặng quà cho đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên; hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết quả lũy kế đến ngày 31/12/2021 đã huy động được 2 tỷ 652 triệu đồng; trong năm 2021, đã trích 1 tỷ 420 triệu đồng để hỗ trợ 48 hộ nghèo, đảng viên nghèo về nhà ở, hỗ trợ cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường...

Đồng chí Nguyễn Duy Lương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhận định: Qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo... qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hạn chế tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dư luận quan tâm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác kiểm tra, giám sát đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong Lưu

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website