Nâng cao nhận thức, nâng tầm hành động

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Xác định tuyên truyền là yếu tố quan trọng, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp như kết hợp với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn với chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành... Các tổ chức đoàn thể trong Khối tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi, tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác… thu hút hàng ngàn đoàn viên, hội viên tham gia.

Riêng các TCCS đảng như Sở VHTT-DL, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Đắk Nông, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh… xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về Kết luận 01, Chỉ thị 05, nhất là gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác.

 

Hội thi Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối tổ chức là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả, sinh động

Đặc biệt, Hội thi Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối tổ chức, với 52 thí sinh và nhóm thí sinh thuộc 33 TCCS đảng tham gia. Mỗi câu chuyện về học Bác không chỉ là kênh tuyên truyền hiệu quả, sinh động mà còn góp phần biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo chuyển biến, lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng ủy Khối phối hợp với Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông xây dựng chuyên trang, phóng sự về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt…. Qua đó, góp phần lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Để việc học tập gắn kết chặt chẽ với làm theo một cách thực chất và hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các TCCS đảng triển khai xây dựng các mô hình, điển hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần tập trung giải quyết; đặc biệt là những vấn đề còn tồn tại có liên quan ngành, lĩnh vực để đăng ký xử lý, giải quyết. Trong đó, nhấn mạnh việc cụ thể hóa các chuyên đề cần phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Trên cơ sở đó, các TCCS đảng thường xuyên lồng ghép nhiều nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, hội, đoàn thể gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hầu hết các buổi sinh hoạt chi bộ ở TCCS đảng đều có nội dung sinh hoạt tư tưởng về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhiều TCCS đảng còn xây dựng chủ đề cụ thể, thiết thực sát với tình hình thực tiễn của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh mời báo cáo viên Đảng ủy Khối quán triệt Chuyên đề Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, người lao động

Thường xuyên học Bác

Một số TCCS đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng đều chọn chủ đề, đưa ra bàn bạc, thảo luận, nêu cách làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Điển hình như ở Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh không định hướng cách thức tổ chức cho các chi bộ mà giao trách nhiệm cụ thể để mỗi chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp gắn với nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện bản thân, trên cơ sở bám sát với nội dung chuyên đề từng năm. Ngoài việc các chi bộ quán triệt cho đảng viên mình, Đảng bộ còn mở lớp, mời báo cáo viên Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh về trao đổi, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan.

Hay như Đoàn Khối tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên”; tuyên dương, khen thưởng 16 tập thể và 25 cá nhân là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2022 nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác (19/5). Một số cơ sở đoàn tổ chức phổ biến đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi đoàn định kỳ cho đoàn viên. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, Đoàn khối chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường việc đăng tải thông tin, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực trên mạng xã hội. Đến nay, 2/3 cơ sở đoàn đã hoàn thành việc tạo lập, duy trì việc đăng tải thông tin tích cực trên các trang, nhóm mạng xã hội. Đoàn khối tăng cường đôn đốc các cơ sở Đoàn đưa tin về hoạt động tích cực, mô hình hay, cách làm tốt trên Nhóm tuyên truyền Đắk Nông xanh của Đảng ủy Khối; viết bài đăng trên trang tin điện tử của Đảng ủy Khối và của cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVTV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh, một trong những điểm nhấn góp phần quan trọng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên. Cụ thể là đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình hành động, sinh hoạt của các chi, đảng bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó, Đảng ủy xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Các TCCS đảng tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, phù hợp với từng giai đoạn, chủ đề. Người đứng đầu các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần nêu gương từ đạo đức, lối sống đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để cán bộ, đảng viên, người lao động noi theo.

“Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đổi mới về hình thức, nội dung, lựa chọn chủ đề cụ thể cho từng kỳ sinh hoạt, gắn với thực tế, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực, nhất là người đứng đầu cần được tăng cường…”, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website