Mô hình thị trấn xanh, sạch đẹp, văn minh

 Nhân dân tiểu khu 4, thị trấn Thuận Châu, chăm sóc tuyến đường hoa.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thuận Châu, thông tin: Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập tổ công tác hướng dẫn các tiểu khu rà soát, đánh giá thực trạng, thống nhất phương pháp, cách làm và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí. UBND thị trấn tổ chức chấm điểm, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt. Qua thực hiện mô hình, đã góp phần thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính, xây dựng thị trấn Thuận Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Bám sát 3 tiêu chí “xanh, sạch đẹp, văn minh”, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa; nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc cây cảnh, hoa, cây bóng mát trên các tuyến đường. Thực hiện tiêu chí “xanh”, thị trấn đã giao cho các tổ chức đoàn thể xây dựng mô hình phù hợp, như: Tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường hoa...; vận động các hộ dân trồng cây xanh. Về tiêu chí “sạch, đẹp”, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự trang bị thùng đựng rác. Đến nay, 100% các hộ ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; 100% rác thải được thu gom đúng quy định; 100% các tuyến đường có hệ thống trang trí tuyên truyền, như pa nô, băng rôn, khẩu hiệu phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Đối với tiêu chí “văn minh”, thị trấn niêm yết công khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tại nhà văn hóa các tiểu khu. Đến nay, 100% khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước nếp sống văn hóa; 94% số gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 10/10 tiểu khu được công nhận danh hiệu tiểu khu văn hóa.

Nhân dân tiểu khu 4 treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ.

Ông Nguyễn Đình Đại, Bí thư Chi bộ, Tiểu khu trưởng tiểu khu 5, chia sẻ: Trong 2 năm (2022-2023), ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con trong tiểu khu đã hiến 2.400 m² đất mở rộng đường và 489 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa. Bây giờ, bộ mặt khu dân cư sạch đẹp hơn rất nhiều, bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Chi bộ tiểu khu 4 đã triển khai thực hiện các tiêu chí thông qua các nhóm liên gia tự quản. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình. Việc triển khai mô hình còn được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giao ban quản lý tiểu khu phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa.

Chị Lò Thị Ánh Xuân, tiểu khu 4, chia sẻ: Được tiểu khu tuyên truyền, gia đình luôn chấp hành quy định trong thực hiện nếp sống văn minh tại khu dân cư, tích cực tham gia trồng hoa, cây xanh và thu gom rác thải theo quy định.

Tuyến đường tiểu khu 5, thị trấn Thuận Châu được dải asphalt.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2023 đến nay, thị trấn đã huy động trên 75 triệu đồng, 2.160 ngày công lao động, đóng góp bằng hiện vật gần 20 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và làm mới hệ thống chiếu sáng ở 10/10 tiểu khu, dài hơn 2,1 km; tu sửa, vệ sinh 54 tuyến đường phố, ngõ, ngách trên địa bàn; trồng mới 3 tuyến đường hoa... 100% hộ dân tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và treo cờ dây, đèn, hoa trang trí vào dịp lễ, tết.

Với cách làm linh hoạt trong thực hiện mô hình “Thị trấn xanh, sạch đẹp, văn minh”, đã tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng thị trấn Thuận Châu phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website