Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác

Học tập và làm theo Bác, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần xoá đói giảm nghèo. Trong ảnh: Mô hình trồng bí xanh xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập người dân.

Nâng cao hiệu quả học và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023, 2024 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023, 2024 được triển khai bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, tổ chức hội nghị trực tuyến, lồng ghép với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết... Theo đó, 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề năm 2023, chuyên đề năm 2024 cho cán bộ chủ chốt các cấp; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt trên 94%.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự sáng tạo ấy được thể hiện ở việc lãnh đạo, chỉ đạo rõ, sát theo phương châm: Trong Đảng làm trước, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tiên phong vào các lĩnh vực khó để lôi cuốn quần chúng, nhân dân cùng tham gia thực hiện. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với giải pháp đột phá, như xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc do thực tiễn đặt ra để tập trung giải quyết, phát huy vai trò đi đầu, làm trước của cán bộ, đảng viên. Tiêu biểu như Huyện ủy Tuần Giáo thực hiện đột phá về đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Huyện ủy Điện Biên Đông thực hiện đột phá trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng thư mục “Thông tin giải quyết khiếu nại, tố cáo”…

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ thăm hỏi, động viên nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT.

Phát huy vai trò nêu gương, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, “nói đi đôi với làm”, chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân quan tâm. Cùng với đó các cơ quan, đơn vị đưa kết quả việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua nhiều phong trào, hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đóng góp tích cực giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm. Các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 532 mô hình về học tập, làm theo Bác trên các lĩnh vực như: Các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, mô hình hoạt động thiện nguyện...

Phụ nữ Mường Nhé triển khai mô hình “Biến rác thải thành tiền”.

Tiêu biểu như: Mô hình “Tổ Dân vận cơ sở” (huyện Nậm Pồ); “Phụ nữ Mường Thanh thời đại mới” (TP. Điện Biên Phủ); “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm về ma túy bản Huổi Meo, xã Mường Mươn” (huyện Mường Chà); “Con đường nhân ái” (huyện Tuần Giáo)… Từ thực tiễn các mô hình đã góp phần lan tỏa sâu rộng tới từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo không khí thi đua trong lao động sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Học tập Bác ở đức tính cần, kiệm, “tương thân tương ái”, Hội LHPN huyện Mường Nhé đã cụ thể hóa, triển khai hiệu quả mô hình thu gom phế liệu “Biến rác thải thành tiền”. Để lan toả mô hình, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, Hội LHPN đã triển khai sâu rộng mô hình tới từng chi hội thôn bản, tổ dân cư. Các cấp hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn hình thành thói quen thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đến nay, Hội LHPN Mường Nhé đã thành lập được 22 mô hình “Biến rác thải thành tiền” tại 9/11 xã; số tiền thu được các chi hội phụ nữ tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đẩy mạnh các phong trào phụ nữ tại thôn, bản.

Từ số tiền thu được mô hình “Biến rác thải thành tiền” các chi hội phụ nữ huyện Mường Nhé tổ chức tặng quà hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo.

“Học và làm theo Bác không phải ở điều gì xa vời mà bắt đầu từ những việc làm ý nghĩa, thiết thực, có lợi cho bản mường, cộng đồng, xã hội và cuộc sống thường ngày” - Đó là suy nghĩ và hành động thiết thực của nông dân Giàng A Chớ, bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ). Anh Chớ và gia đình đã tự nguyện hiến 500m2 đất để làm đường bê tông. Anh Chớ vui mừng chia sẻ: “Trong bản có rất nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất làm đường bê tông chứ không riêng gì tôi. Có đường đi lại thuận tiện thì kinh tế mới phát triển, người dân dễ dàng trao đổi, mua bán hàng hóa, trẻ em đến trường cũng thuận lợi hơn”.

Có thể khẳng định, việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Điện Biên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website