Làm theo lời Bác, Nhà máy X61 nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, sửa chữa trang bị, khí tài phòng hóa

Nhà máy X61, tiền thân là Xưởng Khí tài Hóa học X61 (thuộc Binh chủng Hóa Học), thành lập ngày 15/8/1967, có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các trang bị, khí tài phòng hóa phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị của Binh chủng và toàn quân. Đồng thời, sản xuất, phục hồi một số vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế phục vụ sửa chữa, cải tiến; nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm quốc phòng, an ninh và sản phẩm lưỡng dụng phục vụ dân sinh theo nhiệm vụ trên giao. Trải qua 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà máy luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận thành tích đạt được, Nhà máy được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Chiến công hạng Ba, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 01 huân chương Lao động hạng Nhì, 01 Huân chương Quân công hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Nhà máy được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là tham gia thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của Binh chủng và Bộ Quốc phòng, nên gặp không ít khó khăn, thách thức. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với tăng cường đoàn kết, phát huy năng lực nội sinh, trí tuệ tập thể,... Nhà máy chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai toàn diện các mặt công tác, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quản lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới; quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường lao động sản xuất,... nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, sửa chữa trang bị, khí tài phòng hóa.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng kiểm tra dây chuyền sửa chữa khí tài trinh sát

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Công việc càng gay go thì sự lãnh đạo càng phải liên hợp, chặt chẽ với quần chúng, càng phải liên hợp chặt chẽ chính sách chung với chỉ đạo riêng… ”1, Nhà máy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Do đặc thù nhiệm vụ, Nhà máy vừa phải duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, vừa phải thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất theo chỉ tiêu trên giao với yêu cầu rất cao về tiến độ và chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, một số vị trí nhân sự của Nhà máy còn thiếu vắng, nhất là cán bộ kỹ thuật đầu ngành và nhân viên có tay nghề cao; điều kiện hoạt động phân tán, môi trường làm việc khắc nghiệt, độc hại, v.v. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên và khát vọng cống hiến, v.v. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cấp mình. Trong đó, chú trọng khâu đột phá: điều chỉnh, sắp xếp lực lượng và mặt bằng công nghệ; đổi mới công tác quản lý, chỉ huy, điều hành sản xuất, sửa chữa; thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động. Cùng với đó, Nhà máy coi trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ trì, chỉ huy, quản lý kỹ thuật. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; giải quyết tốt chính sách đối với người lao động; dự báo, định hướng, xử lý triệt để những bất ổn phát sinh về tư tưởng bộ đội. Qua đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Nhà máy; xây dựng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, yên tâm gắn bó với Đơn vị.

Để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thì việc quản lý, sử dụng nguồn nhân lực là đặc biệt quan trọng. Với nhận thức đó, thực hiện phương châm “dùng người cũng như dùng gỗ, người thợ mộc khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được”2 của Bác Hồ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy có nhiều biện pháp quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng và có chất lượng cao, đảm bảo cân đối, đồng bộ trong từng chuyên ngành. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, quy hoạch chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình và phù hợp với trình độ, năng lực của từng cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo từng chuyên ngành. Quá trình thực hiện, Nhà máy coi trọng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và lấy năng suất, chất lượng sản phẩm để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn và tạo nguồn các vị trí chỉ huy, quản lý kỹ thuật.

Cùng với đó, Nhà máy tích cực đề xuất với Bộ Tư lệnh Binh chủng các phương án lựa chọn nguồn cán bộ được đào tạo từ nước ngoài, học viên, sinh viên tốt nghiệp học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, lực lượng kỹ thuật có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm ở các đơn vị trong Binh chủng về Nhà máy công tác để tăng nguồn nhân lực trình độ cao, ổn định. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, lấy bồi dưỡng tại chức là chính, người có kinh nghiệm bồi dưỡng cho người mới về, ít kinh nghiệm bảo đảm mỗi người chuyên sâu một việc và biết thực hiện nhiệm vụ ở nhiều vị trí công nghệ khác nhau. Ngoài ra, Nhà máy chú trọng chuẩn bị về con người, công nghệ, tham gia hiệu quả các chương trình, dự án chuyển giao công nghệ theo kế hoạch của trên và xác định, đây là một “kênh” quan trọng để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Hiện nay, Nhà máy có 01 tiến sĩ, 28 thạc sĩ, kỹ sư và 70 thợ bậc cao. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác sửa chữa, sản xuất của Nhà máy, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Cùng với với xây dựng nguồn nhân lực, Nhà máy đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng dây chuyền công nghệ mới và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào nâng cao chất lượng sửa chữa, cải tiến, sản xuất trang bị, khí tài. Thời gian qua, Nhà máy được Binh chủng đầu tư nhiều dây chuyền công nghệ mới với các trang, thiết bị hiện đại. Đây là cơ sở, điều kiện thuận lợi căn bản để Nhà máy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong khai thác, làm chủ. Nhận thức rõ điều đó, thời gian tới, Nhà máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị. Quá trình triển khai, Nhà máy chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Cục Kỹ thuật Binh chủng trong xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo, từ con người đến cơ sở hạ tầng, mặt bằng công nghệ để triển khai hiệu quả các chương trình chuyển giao công nghệ, nhanh chóng làm chủ, phát huy hiệu quả các dây chuyền công nghệ vào sản xuất, sữa chữa3, v.v. Song song với đó, Nhà máy tạo điều kiện, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sửa chữa, sản xuất. Trong 05 năm qua, Nhà máy có hàng trăm đề tài, sáng kiến, trong đó nhiều đề tài nghiên cứu chất lượng cao, như: chế tạo các phương tiện phát khói ngụy trang và trang bị A2 được giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; sản xuất hộp tái sinh ô xy B-64.VN sử dụng cho tàu ngầm Kilo 636; sản xuất hộp IP-6 và hộp PĐA cho tàu Hải quân; cải hoán xe sửa chữa cơ động; đồng bộ, cải hoán DIEZEN hóa dòng xe ZIL-131, GAZ-66,... góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, sửa chữa tại Nhà máy.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Nhà máy đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường lao động, không ngừng nâng cao vị thế, khẳng định uy tín của một cơ sở sửa chữa, sản xuất khí tài, trang bị phòng hóa hàng đầu của Quân đội. Với quyết tâm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO, những năm qua, Nhà máy chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng Cục đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (QUACERT) xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng toàn diện từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến các công đoạn sản xuất và sản phẩm hoàn thiện xuất xưởng. Trên cơ sở các tiêu chuẩn này, Nhà máy chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng hệ thống các quy trình công nghệ, phiếu công nghệ sản xuất, sửa chữa và thực hiện nền nếp chính quy kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh môi trường lao động. Quá trình sửa chữa, sản xuất, Nhà máy duy trì nghiêm ngặt quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình công nghệ và kiên quyết loại bỏ các sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng, không để tình trạng sản phẩm bị phản tu. Hiện nay, Nhà máy đã xây dựng hoàn chỉnh được 17 bộ quy trình công nghệ và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Đây là thành công bước đầu, nhưng rất quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề bảo đảm cho Nhà máy luôn có sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, có uy tín đối với các đơn vị trong toàn quân và cả nước.

Phát huy truyền thống “chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, vượt khó vươn lên” và những kết quả, kinh nghiệm đạt được, Nhà máy X61 tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng sửa chữa, sản xuất khí tài, trang bị phòng hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


_______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 333.

2 – Sđd, tr. 88.

3 - Đến nay, Nhà máy đã làm chủ được gần chục dây chuyền hiện đại; sửa chữa được ở mức đại tu hầu hết các loại xe máy, trang bị kỹ thuật phòng hóa có trong biên chế của Binh chủng và toàn quân.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website