Huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua việc thực hiện hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó, tiếp tục tạo sức lan tỏa, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào thực tiễn.

Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đảng bộ xã Xuân Minh hiện có 325 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung kết luận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đảng ủy xã cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở xác định rõ những nội dung cần làm, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”.

Qua triển khai thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân dần đi vào nền nếp. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai và thực hiện trong nhiều cấp, nhiều ngành và trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như: phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; mô hình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Hiến máu tình nguyện”, đường làng “sáng - xanh - sạch - đẹp”,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Với việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 đã tạo động lực tinh thần, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, góp phần giúp huyện Thọ Xuân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nổi bật gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, các cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 26/29 chỉ tiêu, đạt trên 50% kế hoạch. Nổi bật là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Chương trình XDNTM đạt hiệu quả, toàn huyện có 14 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu, đứng đầu toàn tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, Chỉ số DDCI 2 năm liền xếp thứ nhất cả tỉnh.

Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì tốp 4 toàn tỉnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến nay, tất cả tổ chức cơ sở đảng và gần 1.000 lượt cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân quản lý đều đã đăng ký và báo cáo kết quả học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đạt tỷ lệ 100%). Qua kiểm tra thực tế và báo cáo kết quả thực hiện của các cá nhân, đơn vị, cho thấy 90% tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chuyển biến mạnh mẽ; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời.

Nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải đề nghị, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, trọng tâm gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, từ đó phát động phong trào thi đua “Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website